Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gula febern

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Gula febern orsakas av ett flavivirus och överförs av myggor antingen från apa till människa eller från människa till människa. Namnet gula febern har sjukdomen fått för att den i vissa fall orsakar ikterus. Sjukdomen finns i tropiska Afrika och i Sydamerika (se karta). I glesbygden och djungeln sprids oftast virus till ett fåtal personer från apa till människa via myggor (sylvatiska varianten) medan det i tätbebyggda områden kan ske större utbrott med myggor som smittar från person till person (urbana utbrott). Sjukdomen finns ej i Asien. Inga svenska fall finns rapporterade de senaste 10 åren.

WHO uppskattar att gula febern orsakar 100 000 sjukdomsfall och ca 25 000 döda varje år i ovaccinerade populationer, framför allt i Afrika. Gula febern ingår i sjukdomsgruppen hemorragiska febrar.

Angola och Kongo-Kinshasa har haft en del fall de senaste åren. Massiva vaccinationsinsatser har medfört att sjukdomen är under kontroll i Angola. Sedan slutet av 2017 har ett utbrott pågått i Brasilien och 2020 rapporterar Nigeria ett ökat antal fall, men utbrotten verkar ebba ut.

 

 

 

SYMTOM

 

Symtomen kan vara allt från milda till mycket allvarliga. Ospecifika symtom såsom feber, huvudvärk, muskelvärk och illamående som klingar av redan efter ett par dagar kan vara de enda manifestationerna av gula febern.

Efter en temporär förbättring övergår sjukdomen i cirka 15 % av alla fall i en toxisk fas med återfall av hög feber, buk- och ryggsmärtor. Följande symtom kan tillstöta:
 

 • Blödningar, t ex näsblödningar, hematemes, peteckier
 • Hepatit
 • Ikterus (därav namnet gula febern)
 • Njursvikt
 • Hypotension
 • Koma, kramper
 • Myokardskada

 

Inkubationstiden är 3-6 dagar.

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Lab
  - Leukopeni
  - Proteinuri
  - Förhöjt leverstatus (ASAT oftast högre än ALAT) och bilirubin (svåra fall)
   
 • Serologi: IgM mot flavivirus kan upptäckas efter ungefär en veckas sjukdom
   
 • PCR och neutraliserande antikroppar (kan skilja gula febern från övriga flavivirus)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

BEHANDLING

 

Enbart symtomatisk.


 

KOMPLIKATIONER

 

 • Vid epidemier i en ovaccinerad befolkning kan dödligheten vara 15-50 % hos de som får blödningskomplikationer, oftast inom 7-10 dagar efter sjukdomsdebut.
   
 • Sekundära bakteriella komplikationer är vanliga.
   
 • Trötthet och svaghet lång tid efter infektionen.

 

 

 

PROFYLAX

 

Myggmedel och lämplig klädsel i endemiskt område, speciellt kvällstid.

Ett levande, försvagat, effektivt vaccin (över 95 % skyddseffekt och 99 % serokonverterar) mot gula febern finns tillgängligt. En dos vaccin ger livslångt skydd. Således behövs inga booster-doser. Barn under 1 år, gravida och personer med nedsatt immunförsvar skall ej vaccineras eller skall före vaccination prövas extra noga. Äggallergiker (= kan inte äta ägg) skall ej vaccineras.

Intyg om gula febern-vaccination kan krävas inför inresa i många länder om man kommer från område med sjukdomen. Även om man bara bytt flyg i ett land endemiskt för gula febern behövs intyget, t ex om man mellanlandar i Kenya för att åka till t ex Sydafrika.

Vaccinet kan ge allvarliga biverkningar, särskilt om den som blir vaccinerad är äldre än 60 år. Därför brukar man få ett intyg om undantag från vaccination om man reser till länder som kräver intyg men där det inte finns risk för smitta. Finns det däremot risk för smitta rekommenderas vaccination.


 

ICD-10

Gula febern, sylvatisk form A95.0
Gula febern, urban form A95.1
Gula febern, ospecificerad A95.9

 

Referenser

Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; sid 1938.

CDC: Yellow fever

Gardner CL, Ryman KD. Yellow fever: a reemerging threat. Clin Lab Med. 2010 Mar;30(1):237-60. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev