Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Denguefeber

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Denguefeber orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus och sprids via myggor inom Aedessläktet. Globalt beräknas ungefär 100 miljoner personer per år drabbas av sjukdomen. Denguevirus finns i fyra ganska lika, men ändå antigenskilda serotyper. Detta innebär att man kan återinfekteras efter genomgången sjukdom. Förutom människor kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Den första beskrivningen av denguefeber är från slutet av 1700-talet. Ett stort utbrott i Sydostasien efter andra världskriget har därefter spritt sig över den tropiska delen av världen. Sjukdomen är vanlig i Sydostasien, Indien, Brasilien, Mexico, Nicaragua och Kuba. 100-250 fall rapporterades årligen i Sverige före covidpandemin. De flesta smittades i Thailand och en del i Indien. Minskat resande under pandemin har bidragit till färre antal fall än normalt och 2021 rapporterades endast 13 fall, mest från Indien.

 

Extern länk till bild - geografisk utbredning av denguefeber

 

 

 

SYMTOM

 

Denguefeber

Akut hög feber, huvudvärk, rygg-muskel-och ledsmärtor och ibland konjunktivit. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta ett finprickigt exantem (liknar mässlingutslag, se figur 1) som främst ses på fotryggen och i armhålor. Exantemet bleknar efter några dagar och då kommer inte sällan skarpt välavgränsade hudpeteckier framför allt på armar och bens extensorsidor. Oftast godartat förlopp och vissa får enbart övergående feber 2-7 dagar.
 

Dengue.jpg

Figur 1. Exantem


Hemorragisk denguefeber

En ovanligare, men allvarlig, form som sällan drabbar turister. Barn under 1 år löper störst risk vid primär infektion, medan äldre barn och vuxna anses drabbas av denna komplikation vid upprepad exposition. Febern pågår 2-7 dagar i kombination med illamående, kräkningar, buksmärtor, led-och muskelsmärtor och huvudvärk. Sjukdomen övergår därefter i en hemorragisk klinisk bild med blödningar från slemhinnor, till exempel munslemhinna, gastrointestinalt och i huden. Peteckier är vanliga.

 

Dengue_2.jpg

Figur 2. Bild som visar hur hemorragisk dengue kan se ut på solbränd och icke solbränd hud. De ljusa partierna är normal hud (Bild från Rickard Eitrem, Karlskrona).

De små kapillärerna blir vid dengueblödning extremt permeabla, vilket förorsakar vätskeutflöde från blodkärlen. Hypovolemi och cirkulatorisk chock som kallas hemorragisk denguechock kan utvecklas.
Dessa fall har ofta högt Hb och hematokrit. Dödligheten är hög om inte adekvat vätskebehandling ges.


 Inkubationstid
 

 • 5-10 dagar

 

 

 

UTREDNING

 

 • Trombocytopeni, mer uttalad i svåra fall
   
 • Leukopeni, vanligt
   
 • Leverstatus, ofta lätt förhöjda transaminaser
   
 • CRP- ofta lätt förhöjt kring 50 mg/L
   
 • Serologi, Elisa IgM och IgG (skickas till Folkhälsomyndigheten) Obs! ange tid för insjuknande. IgM kan vara negativt de första 5 dagarna. För tolkning i relation till tid för insjuknande se nedan:

Antikroppsutveckling vid dengueinfektion

 

 • PCR-test finns men används sällan och är bara positiv i blod första 5 dagarna
   
 • Tourniquet-test; innebär att man med hjälp av en blodtrycksmanschett lägger på ett tryck mellan systoliskt och diastoliskt i 5 minuter och sedan räknar antal peteckier på överarmens insida. Över 20 peteckier på en 2,5 kvadratcentimeters area anses onormalt. Denna test används på många håll men har relativt låg specificitet.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Adekvat vätsketillförsel

 

 

 

PROFYLAX

 

Undvik myggstick med rätt klädsel och myggmedel. Vaccin finns registrerat i flera länder men inte i Sverige. FDA har nyligen godkänt ett vaccin (Dengvaxia) med stora restriktioner för användning. Rekommenderas endast till barn 9-16 år som bor i endemiskt område. Rekommenderas inte till turister. Aedesmyggan är, till skillnad från andra myggor, aktiva även under dagtid. Myggan finns även i stadsmiljö.

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

Encefalit. Långvarig trötthet.

 

Övrigt
 

Denguefeber är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

 

ICD-10

Denguefeber A90.9
Hemorragisk denguefeber A91.9

 

Referenser
 

Mandell Infectious Diseases, Sixth edition sid 1929-1930
 

https://www.cdc.gov/dengue/
 

Sjukdomsinformation om denguefeber, Folkhälsomyndigheten. Länk
 

Villar et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. New Engl J Med 2015; 372:113-123. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev