Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Covid-19, vaccin

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-01-15

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


De fem vanligaste metoderna för vaccintillverkning mot virus är; virusvektorvaccin, mRNA-vaccin, DNA-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner.

Sverige har tecknat avtal med fem vaccintillverkare:

 

 • Astra Zeneca
 • Pfizer
 • Moderna
 • Curevac
 • Janssen-Cilag

 

 

 

TILLVERKARE


Pfizer-Biontech


Vaccin

Pfizer/BioNTech BNT162b2 är ett nukleosid-modifierat messenger RNA (mRNA) fragment, vilket kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet,  som är inbakat i en lipidnanopartikel. På detta sätt kan kroppens egna celler tillverka spike-proteinet och sätta igång immunförsvaret. Tidigare har inget mRNA vaccin funnits på marknaden. mRNA-vacciner anses vara stabila och kostnadseffektiva. Produktionen är förhållandevis enkel. Vaccinering har startats i Sverige.Effekt

Pfizer/BioNTech BNT162b2, har i en stor fas-3-studie (44 000 deltagare) visat mer än 95 % skyddseffekt mot covid-19. Vaccinet ger både ett antikroppssvar och ett cytotoxiskt T-cells-svar.


Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet och huvudvärk.Metod

Vaccinet ges i två doser ((30 mikrogram mRNA BNT162b2) med 21 dagars mellanrum intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Vaccinet skall förvaras i -70 grader vid lagring och transporter, men kan förvaras i kylskåp i 5 dagar. Vaccinering har börjat i England och i USA. Godkänt EU 21 december 2020.


Moderna

 

Vaccin

Moderna Biotech mRNA-1273 innehåller också den genetiska koden för spike-proteinet täckt av små lipidpartiklar.

 

 

Effekt

Resultatet från en fas 3 studie visar 94 % effekt (ca 30 420 deltagare); de 11 som fick aktivt vaccin och ändå fick covid-symtom hade endast lindriga symtom.
Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet och huvudvärk.Metod

Vaccinet ges i två doser, 0,5 ml (100 mikrog mRNA-1273) dag 1 och dag 28 intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Kan förvaras i uppdragen spruta 8 timmar, kylskåpstemperatur i 30 dagar, och i -20 grader ett halvår. Godkänt av EU 6 januari 2021.

 

 

Astra Zeneca

 

Vaccin


AZD1222 är ett vektorbaserat vaccin som använder ett replikationsdefekt schimpans-adenovirus för att SARS-CoV-2 spike-proteinet skall komma in i cellen.

 

 

Effekt

Fas 3 studier visar ett 62 % skydd för de som fick 2 standarddoser och förvånansvärt högt skydd (90%) av de som fick låg dos följt av en standarddos 28 dagar senare, vilket gav ett genomsnitt på ca 70 % skydd för hela gruppen (ca 30 000 deltagare).

 

 

Biverkningar

Vaccinet bedöms som säkert efter att 23000 personer fått vaccinet, men det finns ett fall av transversell myelit som fortfarande håller på att utredas. Nya studier är planerade.

 

 

Metod

Vaccinet ges i två doser dag 1 och 28. Kan förvaras i kylskåp. Kan produceras i mycket stor volym till låg kostnad.

 

 

Curevac

 

Vaccin

CVnCoV är ett mRNA-vaccin. Fas 2/3 studier pågår.

 

 

Effekt

Inga resultat publicerade ännu. Resultat väntas i mars 2021.

 

 

Biverkningar:

Ej rapporterade ännu.

 

 

Metod

Kan förvaras i +5 grader i 3 månader och 24 timmar i rumstemperatur.

 

 

Janssen Pharmaceutica

 

Vaccin

Ad26.COV2.S är ett vektorbaserat vaccin som använder genetiskt modifierat adenovirus för att föra in genetiska koden för spike-proteinet i cellen. Vektorn (adenovirus) kan inte replikera och därmed inte orsaka sjukdom. Samma metod som används för registrerat Ebolavaccin.


Effekt

Inga resultat publicerade ännu.

 

 

Biverkningar:

Ej rapporterade ännu.

 

 

Metod

Ges som engångsdos. Kan förvaras 12 timmar i rumstemperatur, 3 mån i kylskåp och 2 år i vanlig frys.

 

 

 

VACCINPRIORITERINGAR SOM DISKUTERAS I SVERIGE


Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.

 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

 

Fas 2 och 3

 • Övriga personer 70 år och äldre
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
 • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

 

Fas 4

 • Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.


Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår.

Europiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt Pfizers vaccin och Modernas vaccin. När det gäller Astra Zeneca– finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari. Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.

 

Vaccination mot covid-19 kommer att vara gratis för de som vaccineras. Vaccinationer registreras hos Folkhälsomyndigheten. För alla vaccin vet man inte hur länge immunitet kvarstår och om smittrisk helt förhindras hos vaccinerade. Inga studier finns där barn eller gravida inkluderats. Personer med svår allergi skall vara försiktiga med vaccination innan mer erfarenhet finns.

 

 

Referenser

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. New Engl J of Med Dec 10 2020 P. Polack, et al. Länk

Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK, M Voysey et al; Lancet Dec 08 2020. Länk


Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine; Lindsey R. Baden et al, NEJM, 30 Dec 2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev