Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Chagas sjukdom (Amerikansk trypanosomiasis)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-07-27

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Chagas sjukdom är en zoonos som orsakas av Trypanosoma cruzi, en intracellulär protozo. Sjukdomen sprids genom att blodsugande skinnbaggar gnuggar in avföring/urin i bettsår eller konjunktivan hos sovande människor. Modernisering av hus minskar risken för att insekterna trivs i inomhusmiljö. Risken för turister att drabbas av sjukdomen är nästan obefintlig. Sjukdomen ses hos personer som vistats lång tid i endemiskt område under primitiva förhållanden.

Sjukdomen kan också överföras via blodtransfusioner och organtransplantationer, samt från mor-till-barn. Parasiterna kan infektera nervsystemet, gastrointestinaltrakten och hjärtmuskeln.

Sjukdomen förekommer i Amerika; från södra USA till södra Argentina. Dödligheten är omkring 10 % och Chagas sjukdom är fortfarande en vanlig dödsorsak i Latinamerika. Dödsorsaken är vid Chagas sjukdom vanligen kardiella komplikationer. Då symtom uppträder har organskadorna orsakade av sjukdomen ofta redan blivit kroniska.

Chagas sjukdom har fått namn efter den brasilianske läkaren Carlos Chagas som beskrev sjukdomen 1909.


 

SYMTOM


Den akuta sjukdomen drabbar ofta barn och är oftast så mild och ospecifik att den går obemärkt förbi. Efter någon vecka kan ett indurerat område (chagom) med erytem, ödem och en lokal lymkörtelsvullnad uppträda på platsen där parasiten förökar sig.

Romanas tecken är ett klassiskt chagom när smittan kommit in via konjunktivan och omfattar ett icke smärtsamt periorbitalt ödem. Efter några veckor kan generaliserad lymfadenopati och mild hepatosplenomegali tillstöta.

Efter den akuta sjukdomen (som i de flesta fall aldrig upptäcks) följer ett fritt intervall som varar många år. Den kroniska formen riskerar att uppkomma efter 10-15 år. Insjuknande med arytmier (t ex högergrenblock, LAH), hjärtinkompensation och hjärtinfarkt kan då ses. Kardiomyopatin som kommer smygande drabbar framför allt höger hjärtkammare och högersvikt är ett klassiskt symtom. Detta leder ofta till hjärtdilatation och tromboembolism.

Kraftigt förstorad esofagus med dysfagi och megakolon som leder till svår förstoppning är andra senmanifestationer.

För bilder, se:
 

Bilder på Chagas sjukdom (Hardin MD)

 

INKUBATIONSTID


Akut sjukdom - Minst 1 vecka efter insektsexposition.

Kronisk sjukdom - År eller årtionden efter insektsexposition.DIAGNOS


Serologi kan vara positiv 6-8 veckor efter misstänkt infektionstillfälle. Serologi lämpar sig dock bäst vid fall av kronisk infektion. Prov skickas till Folkhälsomyndigheten.

Akut infektion - mikroskopisk påvisning efter Giemsafärgning av trypomastigoter i tjock droppe och tunt utstryk från EDTA- eller kapillärblod. I kroniskt skede ses nästan aldrig parasiter.


 

BEHANDLING

 

Akut infektion

Vuxna behandlas med nifurtimox (Lampit) 8-10 mg/kg/dag p.o. uppdelat på 4 doser i 90-120 dagar, eller benznidazol (Rochagan) 5 mg/kg/dag p.o. i 60 dagar, licenspreparat. I Latinamerika används oftast benznidazol. Sjukdomen botas om behandling sätts in i detta stadium.

 

Kronisk infektion

Trots att WHO rekommenderar behandling av alla vuxna som är infekterade (även asymtomatiska) så finns ingen riktigt bra behandling för den kroniska formen av Chagas sjukdom. Vissa rapporter finns om effekt av nifurtimox och benznidazol hos patienter under 50 år efter månadsvis behandling.

Vanliga biverkningar utgörs bland annat av:
 

 • Anorexi
 • Illamående och kräkningar
 • Perifer polyneuropati
 • Benmärgsdepression
 • Allergisk dermatit

 

Biverkningarna gör att många patienter måste avbryta behandlingen. Benznidazol anses idag vara förstahandsalternativ om behandlingsförsök genomförs.KOMPLIKATIONER

 

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Inget vaccin finns.
   
 • Insektsnät på natten vid resa i endemiskt område med primitivt boende.
   
 • Sedan 1990 ha man lyckats få kontroll av antalet vektorer i många Sydamerikanska områden med insektsmedel
   
 • Screening av blodgivare i endemiska områden

 

 

 

ICD-10

Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang B57.0
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang B57.1
Chagas sjukdom med hjärtengagemang B57.2
Chagas sjukdom med engagemang av mag-tarmkanalen B57.3
Chagas sjukdom med engagemang av nervsystemet B57.4
Chagas sjukdom med engagemang av andra organ B57.5
Megaesofagus vid Chagas sjukdom K23.1
Megakolon vid Chagas sjukdom K93.1

 

Referenser


Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; sid 3156.

Bern C, et al Evaluation and treatment of chagas disease in the United States: a systematic review. JAMA. 2007 Nov 14;298(18):2171-81. Länk

Iwarson-Norrby. Infektionsmedicin. Säve förlag, sid 420.

C. Bern, Chagas' Disease, N Engl J of Med 2015;373:456-466. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev