Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Cat scratch disease (kattklössjuka)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-15

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Orsakas av en intracellulär långsamt växande bakterie, Bartonella henselae.

Katt anses vara en kliniskt viktig reservoar för bakterien. Sjukdom uppstår oftast efter riv eller bitskador från katt (ofta kattungar). Smittar inte mellan människor.

Sjukdomen läker ofta spontant på 2-4 månader även utan antibiotika. Många fall är sannolikt lindriga och förbises.

Kattklössjuka är inte anmälningspliktig. Därmed är det svårt att beräkna antalet fall i Sverige som sannolikt är ganska få.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Mild till måttlig feber hos ca 1/3 av fallen
   
 • Trötthet, sjukdomskänsla
   
 • En primär hudförändring (papula eller vesikel som kan likna ett insektsbett) bildas ofta vid platsen för rivskadan av katt ca 7-14 dagar efter kontakten och kan kvarstå flera månader med måttlig produktion av var.
   
 • Lokal lymfkörtelsvullnad som kan vara ömmande och ibland mogna med lätt varbildning. Vanligast i axillen.
   
 • Histologisk bild som vid nekrotiserande granulom. Lymfocytinfiltrat och jätteceller med många cellkärnor omger granulomen.
   
 • Mjältförstoring ibland
   
 • Mer sällsynta symtom är konjunktivit och lymfkörtelsvullnad runt öronen (om smittan kommit in via ögonen) samt meningoencefalit.

 

Se bilder Kattklössjuka - Länk

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Serologi

 

 

Inkubationstid

 

 • Ett par till flera veckor

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

BEHANDLING

 

 

 

Profylax

 

 • Vaccin finns inte

 

 

 

ICD-10

Cat-scratch-feber A28.1

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev