Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Badhusfötter

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Regiondirektörens stab/Region Kalmar län

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-05-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Pseudomonas aeruginosa är en gramnegativ miljöbakterie som kan finnas i varmvattenanläggningar som simbassänger och bubbelpooler. Vattnet kan kontamineras med P. aeruginosa, ofta på grund av otillräcklig klorering och högt pH. P. aeruginosa kan orsaka follikulit (”hot-tub follicilitis”) och ”pseudomonas hot-foot-syndrome”, som på svenska föreslagits få namnet badhusfötter. Diagnosen beskrevs år 2001 i Alberta, Kanada, då 40 barn mellan 2 till 15 år utvecklade smärtsam rodnad på fotsulorna efter att ha badat i en plaskdamm med skrovlig botten (2). I vattnet påvisades riklig förekomst av Pseudomonas aeruginosa, molekylärbiologiskt identisk med P. aeruginosa som isolerades från en follikulit hos ett av barnen.

De första svenska fallen av badhusfötter beskrevs från Uppsala under februari och mars 2019 (1). Därefter har fall konstaterats i bland annat Norrbottens och Kalmar län. P. aeruginosa har i dessa utbrott isolerats från bland annat större badleksaker, yogamattor och färgflagor.

Oftast drabbas barn mellan 2 till 15 år. Smittan är objektburen; någon smitta från person till person har inte beskrivits. Det finns anledning att misstänka att diagnosen är förbisedd.


Etiologi

Patogenesen bakom badhusfötter är okänd. En möjlig förklaring är att barns mjuka fotsulor får mikroskador av simbassängens halkskyddsgolv och att detta i kombination med höga halter av exotoxinbildande P. aeruginosa utlöser en inflammatorisk process.


 

SYMTOM

 

 • Intensiv smärta i fotsulorna med debut inom 10–40 timmar efter bad
   
 • Därefter tilltagande svullnad, rodnad och värmekänsla
   
 • Smärtorna kan var mycket starka med ovilja att gå, ibland omöjligt att ha på strumpor, skor eller täcke
   
 • Sällsynt drabbas handflator
   
 • Ingen eller endast liten allmänpåverkan
   
 • Sällsynt ses follikuliter

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Idiopatisk palmoplantar hidroadenit (sporadiska fall, hälften får återfall)
   
 • Pseudomonas-follikulit (sporadiska fall. Ofta med sepsis men sällan fotsulor. Kräver antibiotikabehandling)
   
 • Erythema nodosum (belägen på underbenens framsidor)
   
 • Urtikaria utlöst av tryck eller vatten (med klåda)
   
 • Trauma

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Bad i badhus/simhall/bubbelpool?
  - När?
  - I vilka bassänger?
  - Använt badleksaker, yogamattor eller liknande?
 • Tidigare haft liknande symtom?
 • Nuvarande sjukdomar och läkemedel (pågående immunsuppression)?
 • Finns kända omgivningsfall?

 


Status

 • Smärtande, ömmande, rodnade fotsulor
   
 • 1–2 cm stora, rödlila, ömmande noduli på fotsulans tryckställen; vanligen under tår och metatarsalhuvuden samt på laterala fotranden och hälarna
   
 • Ömheten är oftast begränsad till rodnade områden och noduli
   
 • Sällsynt ses erythem och noduli på andra ställen på kroppen, till exempel på händerna
   
 • Samtidig follikulit kan förekomma och vara lokaliserad var som helst på kroppen
   
 • Lymfangitstrimma på fotryggen finns beskrivet
   
 • Allmänpåverkan med feber, sjukdomskänsla och illamående är sällsynt
   
 • Vid läkning ses fjällande hud

 


Mikrobiologisk diagnostik

Vid förekomst av pustler eller sår tas en odling. Ange ”misstanke om vattenburna bakterier, sannolikt Pseudomonas” på remissen.BEHANDLING

 

Akut

 • Vila, högläge, kalla omslag
   
 • Smärtstillande läkemedel vid behov
   
 • Antibiotika sällan indicerat men kan övervägas vid allmänpåverkan eller immunsuppression. För antibiotikaval, rådgör med infektionskonsult.

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS

 

Oftast självläkande inom några dygn (sällan längre duration än 1 vecka). Förnyad kontakt vid försämring.SMITTSKYDDSÅTGÄRDER

 

Badhusfötter är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkare bör dock informeras, särskilt vid ansamling av fall, så att en utredning av badanläggningen kan initieras av kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Pseudomonas förekommer sällan i välskötta bassänger med god desinfektionseffekt, så förekomst indikerar att något i bassängen eller reningsanläggningen inte fungerar som det ska.ICD-10

Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel B96.5
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad L98.9
Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat M79.9
 

Referenser
 

Badhusfötter - ny diagnos i Sverige, Sütterlin, S., Myrelid, Å., Nöjd, J. E., Kaden, H., Läkartidningen. 2019;116:FSMX. Länk
 

The Pseudomonas Hot-Foot Syndrome, Fiorillo, L., Zucker, M., Sawyer, D., Lin, A. N Engl J Med, Vol.345, No. 5, 2001. Länk

 

Vägledning om bassängbad – Folkhälsomyndigheten, 2021. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev