Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Apkoppor (MPX)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-31

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Apkoppor eller MPX som sjukdomen eventuellt kommer döpas om till för att inte stigmatisera ett djur eller en världsdel, är en art av ortopoxvirus, dvs samma familj av virus som smittkoppor. Viruset (MPXv) upptäcktes första gången 1958 hos apor men viktigare värddjur är sannolikt gnagare. Första fallet hos människa beskrevs 1970. Tidigare fanns det två kända subspecies av virus: centralafrikanska och en mildare variant, den västafrikanska. En del data talar för att det nuvarande utbrottet orsakas av en ny variant som inte har samband med apor eller Afrika.

 

Drygt 18 000 fall finns rapporterade från ett 50-tal länder det senaste halvåret och ett 50-tal fall  i Sverige. De flesta som smittats är män som har sex med män. Sjukdomen är relativt godartad och endast ett dödsfall finns beskrivet i det aktuella utbrottet.

 

Smitta

Nära hudkontakt med smittad person t ex vid sex. Droppsmitta från luftvägarna och mun till munkontakt kan också smitta.

 

 

Inkubationstid

 

Vanligtvis 6–13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

 

 

 

SYMTOM

 

  • Feber, frossa
  • Huvudvärk, muskelvärk
  • Svullna lymfkörtlar
  • Trötthet
  • Utslag som kan se ut som finnar eller blåsor och kan finnas på hela kroppen, se bilder nedan. Speciellt har noterats blåsor på och runt könsorganen, runt analöppningen och munnen vid smitta efter intima kontakter.

 

Utslagen genomgår olika stadier innan de läker helt. Sjukdomen håller oftast på i 2-4 veckor.

 

De flesta får allmänsymtom först, men några får utslag först och senare allmänsymtom. Andra får bara utslag utan andra symtom

 

Figur 1. Apkoppor. Bild från NHS.

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

  • Vattkoppor som tillhör en helt annan virusfamilj (se vattkoppor)

  • Smittkoppor, men inget humant fall finns beskrivet efter slutet av 70-talet och sjukdomen anses vara utrotad.

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 

Kontakter med misstänkt smittade?

 

 

Status

 

Inspektera hud inklusive områden kring genitalia och anus. Titta i munnen.

 

 

Labb

 

PCR från blåssekret.

 

 

 

BEHANDLING

 

Det finns ingen specifik behandling och sjukdomen är oftast så mild att man inte behöver försöka få tag på mediciner som tagits fram mot smittkoppor ex  tecovirimat (TPOXX).Smittskyddsanmälan


Klassas som allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Alla fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

 

 

Profylax

 

Tidigare vaccination mot smittkoppor kan medföra korsimmunitet mot MPX-virus. Skyddet har uppskattats till  ca 85 %. Smittkoppsvaccin (Jynneos/ImvanexImvanex[/LP]) finns nu i Sverige. På grund av begränsad tillgång på vaccinet har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera att vaccinet används för postexpositionsprofylax för personer som har varit i nära kontakt med en smittad person. Det är närkontakter med hög risk för smitta (definierade i Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om apkoppor) som är aktuella. Vaccination som preexpositionsprofylax är inte rekommenderad i nuläget. Vaccinet ges helst inom fyra dagar från exposition, men kan även ges inom fem till 14 dagar efter exposition. Vaccinet ges inte till personer som har utvecklat symtom på apkoppor. Vaccination ges med två doser med minst 28 dagar mellan doserna.

 

 

 

ICD-10
 

Apkoppor B04.9

 

 

Referenser

 

European Centre for Disease Prevention and Control. (14 juni 2022). Fact sheet for health professionals on monkeypox. Länk 

McCollum AM, Damon IK. Human monkeypox. Clinical Infectious Diseases. 2014;58(2):260-7. Länk

 

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev