Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Varningstecken för primär immunbrist (PID) hos vuxna

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare pediatrik/immunologi Nicholas Brodszki, Barnkliniken/Barn och Ungdomssjukhuset Lund

GRANSKARE

Professor Anders Fasth, Avdelningen för pediatrik/Institutionen för kliniska vetenskaper/Sahlgrenska akademin

UPPDATERAD

2022-04-11

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:

 

  • ≥ 4 antibiotikakrävande, helst odlingsverifierade, luftvägsinfektioner per år under de senaste 2 åren. Exempelvis otitis media, sinuit, bronkit eller pneumoni. 
    OBS! Inte alltid feber och CRP-stegring men ofta uttalad generell trötthet och orkeslöshet (fatigue).

  • Dålig eller utebliven effekt av behandling med antibiotika och/eller snabba recidiv 

  • ≥ 2 svåra bakteriella infektioner, såsom osteomyelit, meningit, sepsis eller mjukdelsinfektioner 

  • ≥ 2 röntgenverifierade sinuiter och/eller pneumonier under en period av 2 år och/eller utveckling av bronkiektasier

  • Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens

  • Förekomst av autoimmunitet kombinerat med infektionsproblematik

  • Känd primär immunbristsjukdom i familjen

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev