Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Varningstecken för primär immunbrist (PID) hos barn

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare pediatrik/immunologi Nicholas Brodszki, Barnkliniken/Barn och Ungdomssjukhuset Lund

GRANSKARE

Professor Anders Fasth, Avdelningen för pediatrik/Institutionen för kliniska vetenskaper/Sahlgrenska akademin

UPPDATERAD

2022-04-11

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in och andra vanliga orsaker uteslutits, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:

 

  • Upprepade antibiotikakrävande otiter (≥ 4/år), sinuiter (≥ 2/år) eller pneumonier (≥ 2/år)

  • Infektioner som inte läker på förväntat sätt med adekvat antibiotikabehandling

  • Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner, organabscesser eller icke-infektiösa granulom

  • Infektioner med ovanlig lokalisation eller orsakade av ovanliga agens

  • ≥ 1 invasiv infektion såsom osteomyelit, meningit eller sepsis

  • Uttalad kronisk oral eller kutan candidos

  • Multipla autoimmuna sjukdomar eller mycket tidig debut av autoimmun sjukdom (≤ 3år)

  • Omfattande hudförändringar, erytrodermi eller eksem som inte svarar på behandling

  • Spädbarn som inte växer som förväntat

  • Känd primär immunbristsjukdom i familjen

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev