Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Differentialdiagnoser vid IgG och/eller IgA-brist

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare pediatrik/immunologi Nicholas Brodszki, Barnkliniken/Barn och Ungdomssjukhuset Lund

GRANSKARE

Professor Anders Fasth, Avdelningen för pediatrik/Institutionen för kliniska vetenskaper/Sahlgrenska akademin

UPPDATERAD

2022-04-11

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Det finns ett stort antal tillstånd som kan leda till låga nivåer av IgG och/eller IgA. Många av dessa tillstånd är sällsynta däremot är det långt mycket vanligare med läkemedelsutlösta sänkning av immunoglobuliner.

 

 

 

LÄKEMEDELSINDUCERADE (rapporterade t o m juni 2018)

 

Antiepileptika

 

 

Immunsuppressiv/anti-inflammatorisk behandling

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

GENETISKA AVVIKELSER

 

 • Ataxia-telangiectasia
 • Autosomala former av SCID
 • Hyper-IgM-syndromet
 • Kromosom 18p-syndromet
 • Kromosom 18q-syndromet
 • 22q11-deletionssyndromet
 • Transkobalamin II defekt och hypogammaglobulinemi
 • Trisomi 8-syndromet
 • Trisomi 21-syndromet
 • Vissa metabola sjukdomar
 • Wiskott-Aldrichs syndrom
 • X-kromosombunden agammaglobulinemi
 • X-kromosombunden lymfoproliferativ sjukdom (XLP) (EBV associerad)
 • X-kromosombunden SCID

 

 

 

INFEKTIÖSA SJUKDOMAR

 

 

 

 

MALIGNITET

 

 

 

 

STORA FÖRLUSTER AV IMMUNGLOBULINER

 

 

 

 

ÖVRIGA TILLSTÅND

 

 • Hematopoetisk stamcelltransplantation
 • Organtransplantation

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev