Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) – handläggning inom primärvård

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Docent, specialist i allmänmedicin Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet

UPPDATERAD

2022-03-28

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Hemolytiska streptokocker grupp A (GAS) är en vanlig orsak till perianal streptokockinfektion hos barn, även kallat stjärtfluss. GAS är även agens vid halsfluss (streptokocktonsillit) samt icke-bullös impetigo (svinkoppor).

Stjärtfluss behandlas i regel enkelt med PcV. Barnet har ej allmänsymtom som feber eller trötthet. Sekundär förstoppning på grund av smärta vid defekation är vanligt.

Familjemedlemmar eller andra närstående kan vara asymtomatiska bärare av streptokocker i svalg eller perianalt.SYMTOM

 

 • Välavgränsad rodnad runt anus. Ibland spridning till yttre genitalia; vulvovaginit, balanit
   
 • Vaginal flytning hos flickor (föräldrar kan reagera på 'kladd' i trosorna)
   
 • Lokal svullnad, smärta, irritation, klåda, smetighet
   
 • Smärta vid defekation (och/eller miktion), vilket kan leda till förstoppning
   
 • Fissurer
   
 • Blod och/eller pus per rektum

 

Länk: bilder på Dermis.net

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING


Anamnes

 • Debut av symtom och utveckling över tid.
   
 • Familjemedlemmar eller dagis-/skolkamrater med symtom på stjärtfluss, halsinfektion eller impetigo?
   
 • Feber?

 

 

Status

 • En så avslappnad undersökning som möjligt eftersträvas, gärna med en förälder/närstående i närheten av barnet. Det kan vara en fördel att informera om vad du gör, varför och att det inte kommer att göra ont.
   
 • Inspektera anus, perineum och yttre genitalia.
   
 • Infektioner/sår på andra delar av kroppen?
   
 • Vid symtom från halsen görs även MoS-inspektion. Se Centorkriterier för faryngotonsillit.

 


Labb

 • StrepA-test från perianal hud. Det snabbtest som används för att påvisa GAS vid tonsillit går ofta bra att använda. Vid osäkerhet kring testets tillförlitlighet, skickas odling istället.
   
 • Odling rekommenderas hos flickor med vaginal flytning och negativt snabbtest för GAS. H. influenzae är i denna patientgrupp den näst vanligaste patogenen.

 

 

BEHANDLING

 

 • Lufta stjärten: råd om löst sittande byxor, gärna underkläder i bomull samt att sova utan underkläder. Täta blöjbyten.
   
 • Antibiotikabehandling som rekommenderas av Stockholms läns landsting:

  - Fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 7 dygn.

  - Recidiv behandlas med cefadroxil 12,5 mg/kg kroppsvikt x 2 i 5-7 dygn.

 • Vid PC-allergi rekommenderas behandling med klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.

 • Vid täta recidiv, överväg samtidig behandling med antibiotika av odlingspositiva familjemedlemmar. Samtliga bör då odlas från svalg och perianalt.

 • Behandla även med laxantia och/eller bulkmedel om barnet är förstoppat.

 

 

 

UPPFÖLJNING


Uppföljning sker lämpligen via telefonkontakt efter några dagar. Alternativt får familjen höra av sig vid utebliven förbättring.REMISS

 

 • Akut remiss till Barnsjukhus vid allmänpåverkan, feber och tecken till mer utbredd infektion.
   
 • Remiss till Hudklinik vid upprepad terapisvikt eller misstanke om hudsjukdom.
   
 • Remiss till BUP, samtidigt som orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke om sexuellt övergrepp.

 

 

 

ICD-10

Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation A49.1

 

Referenser

Reimer, Mats. Stjärtfluss – en barnsjukdom där diagnosen blir lätt med snabbtest. Läkartidningen Nr 43, 2004, p 3328. Länk.

Läkemedelsboken Vanliga problem under småbarnsåren. Edenwall, H, Delvert, J,Ekman, E. Länk.

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2018. Länk.

Region Jönköpings län webbplats Länk

DermNet New Zealand 2017; Länk.

Echeverría Fernández M, López-Menchero Oliva JC, Marañón Pardillo R, Míguez Navarro C, Sánchez Sánchez C, Vázquez López P. [Isolation of group A beta-hemolytic Streptococcus in children with perianal dermatitis] An Pediatr (Barc). 2006 Feb;64(2):153-7. Länk.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd: Stjärtfluss hos barn. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev