Rosacea

BAKGRUND   Rosacea är en relativt vanlig dermatos (ca 2–10 % av vuxna) med huvudsaklig lokalisation centralt i ansiktet. Den drabbar endast vuxna med fördelningen kvinnor:män 3:1 och är vanligare hos ljushyllta personer. Någon tydlig ärftlighet för rosacea är inte känd.    Patogenes Orsaken är okänd. Den dominerande hypotesen är att rosacea är både en … Fortsätt läsa Rosacea