Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Perioral dermatit (POD)

FÖRFATTARE

Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet

UPPDATERAD

2020-09-09

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Perioral dermatit (POD) är en vanligt förekommande inflammatorisk hudsjukdom med oklar genes. Utbredningen ses oftast, liksom namnet antyder, runt munnen, men kan även vara periorbital såväl som perinasal, varför benämningen periorificial dermatit är att föredra. POD kan drabba alla ålderskategorier och etniciteter men kvinnor i åldern 20-45 är överrepresenterade.

 

Etiologi

POD förekommer oftare hos patienter med en atopisk benägenhet, men kopplingen mellan sjukdomarna är oklar.

Utvecklingen av symtomen är ofta subakut (från veckor till månader). Emellanåt kan symtomen misstolkas som eksem och lokal steroidbehandling kan då initialt fungera lindrande, för att senare i förloppet eller vid utsättning förvärra symtomen påtagligt. Mekanismen bakom detta är oklar. Täckande krämer och kosmetika förvärrar symtomen och att undvika dessa är en viktig del av behandlingen.


 

SYMTOM
 

 • Utslag runt mun, näsa eller orbita
   
 • Fjällning kan förekomma
   
 • Rodnad
   
 • Stickande eller brännande känsla

Kliniska fynd
 

 • Multipla 1-2 mm rodnade papler, papulovesikler eller papulopustler, med eller utan lindrig fjällning.
   
 • Ibland är en eksematös komponent tydligt framträdande.
   
 • När distributionen är perioral är typiskt hudområdet närmast läppen sparat.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Fråga efter symtomdebut (tidsförlopp?)
   
 • Behandling med lokala steroider?
   
 • Förvärrande faktorer?

Status
 

 • Förekomst av komedoner (pormaskar)
  Vid POD föreligger inga komedoner. Förekomst av komedoner bör föra tankarna till akne.
   
 • Utbredning?
   
 • Foto med patientens egna smarta telefon eller klinikens kamera som kan bifogas patientens journal är ofta värdefull för att utvärdera behandlingseffekt.


BEHANDLING


Några enhetliga svenska riktlinjer kring behandling saknas, varför landstingets eller den enskilda klinikens riktlinjer får vara vägledande. Det ska tilläggas att man inte sällan behöver prova sig fram till vilken behandling som passar bäst för den enskilda patienten. Det är också värdefullt att poängtera att inte förvänta sig en snabbt insättande effekt, utan åtminstone ge behandlingen 4 veckor.

Grundläggande är däremot att undvika täckande kosmetika och andra lokala krämer, utöver det ordinerade, vilket erfarenhetsmässigt försämrar POD samt kan leda fram till recidiv. Undvikande av förvärrande faktorer kan emellanåt vara behandling nog.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset ges ofta behandling enligt nedanstående vilket får fungera som ett uppslag av tillgängliga behandlingsalternativ.


Vuxna

Lokaliserad sjukdom
 

Utbredd sjukdom

Huruvida lokalbehandling ska fortgå parallellt med den systemiska får individualiseras och även här har olika hudläkare olika preferenser.

Vid initialt utbredd sjukdom eller om patienten inte svarar adekvat på lokalbehandling bör systemisk behandling övervägas.
 

 • Tetralysal 300 mg 1 x 2 i 4 veckor, därefter 300 mg x 1 i ytterligare 4-8 veckor.
   
 • Erytromycin (Ery-Max) 250 mg 1 x 2 i 4 veckor, därefter 250 mg x 1 i ytterligare 4-8 veckor. Används vid intolerabla biverkningar på Tetralysal eller där patienten av någon anledning inte kan ta preparatet.


Barn

Lokaliserad sjukdom
 

Utbredd sjukdom

Barn där systemisk behandling övervägs bör diagnostiseras och påbörja systemisk behandling hos hudläkare.

Tetralysal ska undvikas till barn < 8 år, och i denna ålderskategori är vikt-justerat "erytromycin" att föredra. Behandlingslängden är typiskt 8 veckor.


 

UPPFÖLJNING


Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Telefonuppföljning för utvärdering av behandlingseffekt kan övervägas. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs kan dermatolog kontaktas före behandling och vid osäkerhet om diagnos och eventuell remiss till hudklinik.

Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av behandling. I ovanliga fall ses en granulomatös form av POD och denna är typiskt mer svårbehandlad och följs mest lämpligen hos hudläkare.


 

PROGNOS


Naturalförloppet är ofta gynnsamt och spontan utläkning utan ärr ses oftast inom månader. Besvären kan dock recidivera och hos enstaka individer är besvären av mer kronisk karaktär.

Trots att POD kan vara kosmetiskt störande är det viktigt att påpeka för patienten att det rör sig om en ofarlig hudsjukdom samt att sjukdomen ej är smittsam.


 

BILDARKIV

Bilder på Dermis.netICD-10

Perioral dermatit L71.0

 

Referenser

Perioral Dermatitis: A Review of the Condition with Special Attention to Treatment Options. Therdpong Tempark Tor A. Shwayder Am J Clin Dermatol (2014) 15:101–113. Länk

Periorificial dermatitis in children and adolescents. Nguyen V, Eichenfield LF. J Am Acad Dermatol. 2006 Nov;55(5):781-5. Länk

Pediatric periorificial dermatitis: clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatr Dermatol. 2015 May-Jun;32(3):333-6. Länk

Ayelet Ollech et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis
J Am Acad Dermatol. 2020 Jun;82(6):1409-1414. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev