Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nummulärt (mikrobiellt) eksem och Staseksem

FÖRFATTARE

Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2020-09-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


Gå direkt till avsnittet: Staseksem


NUMMULÄRT (MIKROBIELLT) EKSEM


BAKGRUND
 

Definition

Myntformade, välavgränsade eksemfläckar med fuktande yta och krusta på extremiteterna.

Eksemet förekommer i alla åldrar. Det är vanligast hos män i övre medelåldern och ses ofta hos atopiker.

 

Etiologi

Utlöses av barriärskada med ökad mikrobväxt, därav beteckningen mikrobiellt eksem.

S. aureus-infektion orsakar cytokinfrisättning från keratinocyter med inflammation i huden som följd. Stress är en försämrande faktor.

 

Histopatologi

Intercellulärt ödem i epidermis (spongios) och breddökning av epidermis (akantos).


 

SYMTOM / KLINIK
 

Kliande, myntstora, välavgränsade, erytematösa, papulösa och vesikulösa fläckarextremiteter med spridningstendens till bål.

Ytan är skrovlig vid beröring, fjällande, vätskande och försedd med krusta.

Läker snabbt på behandling men kan recidivera i synnerhet hos patienter med disseminerad form.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Ringorm (dermatofytinfektion).
  Svår differentialdiagnos i synnerhet om den centrala delen av det nummulära eksemet bleknar av. Skicka skrap från fläckens periferi för svampodling.
   
 • Psoriasis
  Den nummulära fläcken är torr och uttalat, stearinlikt fjällande.
   
 • Pityriasis rosea, primärmedaljong.
  Följs efter två veckor av typiska, ovala rosea-efflorescenser i flankerna med inåtställd fjällkrage.
   
 • Impetigo


BEHANDLING
 

Grupp III steroid: kräm Elocon eller kräm Betnovat dagligen i 1-2 veckor, därefter varannan dag i 1 vecka, två veckodagar tredje veckan samt därefter endast vid behov.

För att undvika recidiv slutbehandla under flera veckor med mjukgörande kräm Propyless, Canoderm eller Fenuril, som är fuktbevarande i överhuden.

För mycket torr och känslig hud rekommenderas ACO Minicare innehållande återfuktande glycerol, Decubal lipid cream, eller locobase repair.


Infektion

S. aureus-infektion behandlas med flukloxacillin (Heracillin) 1 g tre gånger dagligen i 10 dagar. Även fucidinsyra kan användas.


 

BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net - Nummulärt eksem


ICD-10:

Nummulärt eksem L30.0


STASEKSEM 
 

BAKGRUND
 

Definition

Eksem sekundärt till venös hypertension.
 

Se även behandlingsöversikt: Venös insufficiens


Patologi

Venös insufficiens/venös hypertension med ödem leder till lokal ischemi med skada på keratinocytbeståndet. Keratinocyterna frisätter då inflammationsframkallande cytokiner, som ger upphov till ett intercellulärt ödem (spongios) i epidermis.


 

KLINIK
 

Staseksem uppkommer sekundärt till venös insufficiens med ödem i underbenen. Bakomliggande orsak är klaffinsufficiens i djupa vener eller defekta kommunikanter. Djup ventrombos eller underbensödem sekundärt till hjärtinkompensation är andra faktorer, som kan ligga bakom keratinocytskadan med åtföljande eksem.

Eksemet är papulöst och fjällande och ofta försett med exkoriationer sekundärt till klåda och rivning. Spriding av eksemet till andra benet eller till bålen är vanlig. Staseksem ses oftare hos kvinnor än hos män. Trombos i samband med graviditet är en förklaring.

Hudförändringar associerade till staseksem:

 • Hudatrofi, purpura, hemosiderininlagring.
   
 • Pseudo sarcoma Kaposi: vaskulär proliferation i dermis ger en blåskimrande färg som påminner om Kaposis sarkom.
   
 • Verrucös, epiteliomatös hyperplasi: utbredda verrucösa områden ventralt på underbenen sekundärt till lymfödem.
   
 • Lipodermatoskleros uppkommer då kollagen i den ödematösa underhuden förtjockas och indureras. Huden är rodnad och känns brädhård. Tillståndet förväxlas ofta med erysipelas. Skleros av benets distala tredjedel ger benet champagne flaska-utseende.
   
 • Atrophie blanche: Etiologin är störd mikrocirkulation med uppkomst av mikrotromber i slingriga, ytliga kapillärer. Man ser vita, atrofiska ärr med ischemisk, liten ulceration och telangiektasier.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Allergiskt kontakteksem
  Orsakat av sensibiliserande lokalbehandlingsmedel så som lanolin (ullfett), parfym, propolis i bisalva, konserveringsmedel. Epikutantest avslöjar kontaktallergi.
   
 • Nummulärt eksem
  Rundade, myntstora fläckar på underbenen men även på lår och övre extremiteter.


UTREDNING
 

Färgdoppler är den bästa metoden för att klarlägga klaffinsufficiens och för att identifiera drabbat kärlområde inför eventuell venkirurgi i syfte att förbättra venöst avflöde.


 

BEHANDLING
 

Behandlingen syftar till att eliminera det bakomliggande underbensödemet. Kompressionsbehandlingen är den viktigaste komponenten och zinkstrumpa med elastisk binda minskar effektivt svullnaden.

Högelastisk binda, Dauer-binda eller Elodur Fine, om arteriell genomblödning är god. Vid dålig arteriell genomblödning lågelastisk binda, Comprilan, Pütterbinda eller Rosidal K.

Högelastisk binda tas av på natten medan lågelastisk binda byts 2-3 gånger per vecka. Pumpstövelbehandling, som numera finns såväl på sjukhus som på vissa vårdcentraler, är en bra behandlingsstart vid uttalade ödem. Kompressionsstrumpor förhindrar uppkomsten av ödem och eksemrecidiv.

Vid klåda ges grupp III steroid (Elocon, Betnovat) en gång per dag under första 1-2 veckorna och därefter utglesande till varannan dag andra veckan, två veckodagar tredje veckan och därefter vid behov.

Till patienter utan fast förband rekommenderas flera gånger dagligen mjukgörande kräm som är fuktbevarande och läker barriären.


Infektion

Vid S. aureus-infektion ges flukoxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i 10 dagar.


 

ICD-10

Varicer i nedre extremiteterna med inflammation I83.1
Nummulär dermatit L30.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I83 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna
L30 Annan dermatit

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev