Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mollusker

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent, specialist i allmänmedicin Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet

UPPDATERAD

2022-10-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Mollusker är vanligt förekommande i befolkningen även om säkra incidenssiffror i Sverige saknas. Mollusker förekommer främst hos barn, men kan mer sällsynt även drabba tonåringar och vuxna. Barn med atopiskt eksem är särskilt drabbade.


Etiologi

Mollusker orsakas av Molluscum contagiosum virus (MCV) som tillhör poxvirus-gruppen. Infektionen smittar via direktkontakt eller kontaminerade föremål. Debut före 1 års ålder är ovanligt. Peak-incidensen är mellan 2-5 års ålder, 90 % av fallen är hos barn under 15 år. Inkubationstiden varierar mellan 2 veckor till 6 månader. Typiskt växer aktuell mollusk till cirka 5-10 mm i storlek på 6 till 12 veckor. Emellanåt kan mollusker växa något och samtidigt rodna något, vilket kan vara ett tecken att de är i färd med att försvinna.


 

SYMTOM

 

 • Vanligtvis få symtom då de flesta mollusker är asymtomatiska.
 • Kan vara kosmetiskt störande.
 • Emellanåt klåda/blödningar från traumatiserade mollusker.

 

 

Kliniska fynd
 

 • Storleken kan variera från papulära lesioner från 1 mm till noduli över 1 cm.
 • Typiskt ”navlade” lesioner.
 • Typiskt grupperade (sällan fler än 20), men kan även vara solitära.
 • Kan förekomma över hela hudkostymen (handflator och fotsulor undantagna), men vanligaste utbredningen är på bål, axiller och i böjveck.
 • Ögonlocksnära mollukser kan orsaka konjunktivit
 • Vid traumatisering av mollukser kan serös vätska komma som utbyte.
 • Emellanåt inslag av eksem.

 

 

Bilder
 

Figur 1. Mollusk, symmetrisk rund papel med en central navel.

 

Figur 2. Dermatoskopisk bild – icke-kontaktdermatoskopi med polariserat ljus

 

Figur 3. Dermatoskopisk bild – kontakt-dermatoskopi med polariserat ljus

 

Figur 4. Mollusker på bålen.

 

Figur 5. Mollusker på bålen

 

Figur 6. Dermatoskopisk bild – kontakt-dermatoskopi med polariserat ljus


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes
 

 • Ålder vid debut?
 • Typisk utseende?

 

 

Status

Hela huden bör undersökas.


Lab

Diagnostiken grundas vanligen på den kliniska bilden. Vid klinisk osäkerhet kan diagnostisk stansbiopsi övervägas, men utförs sällan hos barn. Ovanligt omfattande utbredning bör föra tankarna till eventuell bakomliggande immunbristsjukdom såsom t ex hivinfektion, Wiskott-Aldrich Syndrom och Hyper-IgE-syndrom.

 

 

 

BEHANDLING

 

Hos barn är konservativ behandling med lugnande besked och expektans att föredra. Det är ofta av stort värde att lägga extra tid åt att informera patienten och/eller medföljande småbarnsföräldrar om det goda naturalförloppet.

Vid utbredda lesioner samt vid t ex genital utbredning hos tonåringar/vuxna kan behandling med t ex curettage efter EMLA-bedövning övervägas. Det är dock viktigt att informera om att denna behandling typiskt efterlämnar ärr. Behandling med flytande kväve (kryobehandling) kan övervägas. Vid val av kryobehandling är det viktigt att informera om att ärrbildning samt hypopigmentering kan förekomma efter behandling. Vidare är behandling inte en garanti för att infektionen inte recidiverar.

Vid eksematisering i områden av mollusker bör eksemet behandlas med milda till medelstarka kortisonkrämer/salvor enligt sedvanlig rutin. Det finns inga data som tyder på att lokal kortisonbehandling skulle få mollusker att öka i antal.


 

UPPFÖLJNING/VÅRDNIVÅ

 

Patienter med mollusker utreds och informeras i primärvården. I undantagsfall, vid osäkerhet om diagnos eller extensiv utbredning kan hudläkare konsulteras. Man bör generellt hålla sig till konservativ behandling och informera om det gynnsamma naturalförloppet.

När tonåringar och vuxna drabbas är det vanligare med genital utbredning. Patienten kan erbjudas behandling, men bör framför allt testas för sexuellt överförbara infektioner.

Vid symtomatiska mollusker på ögonlocket bör ögonläkare konsulteras då mollusker kan ge upphov till molluskkonjunktivit.


 

PROGNOS

 

I regel utmärkt. Mollusker försvinner i regel spontant inom 6-9 månader. Undantagsvis kan molluskerna persistera i flera år.


 

BILDARKIV

 

Länk till Dermis.net

 

 

ICD-10

Mollusker B08.1

 

Referenser

Emily Forbat et al. Molluscum Contagiosum: Review and Update on Management Pediatr Dermatol. 2017 Sep;34(5):504-515. Länk

Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 17;5. Interventions for cutaneous molluscum contagiosum. van der Wouden et al. Länk

Pannell, R. S., Fleming, D. M., & Cross, K. W. (2005). The incidence of molluscum contagiosum, scabies and lichen planus. Epidemiol Infect, 133(6), 985-991. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev