Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Lichen sclerosus

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

GRANSKARE

Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2020-10-25

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Lichen sclerosus är en kronisk hudsjukdom av okänd orsak, vars prevalens är otillräckligt känd, även om det är en vanlig åkomma på vulvamottagningar. Det förekommer sannolikt en underdiagnostik.

Lichen sclerosus förekommer både hos män och kvinnor, men är ungefär 10 gånger vanligare hos kvinnor. Debut sker ofta innan puberteten eller efter menopaus.


Etiologi

Orsaken okänd, men det finns en association till autoimmuna sjukdomar.


 

SYMTOM
 

 • Klåda
 • Sekundära sammanväxningar
 • Dyspareuni (samlagssmärtor)
 • Sveda

Lichen sclerosus är en vulvasjukdom och finns mycket sällan i vagina. Kvinnor har ibland även perianala lesioner, något som är ovanligt hos män.

Män söker ofta när de fått förhudsförträngning, ibland miktionssvårigheter (p g a uretra-engagemang), sällan p g a klåda.

Mer ovanligt är extra-genitala hudförändringar (10-20 %) på andra delar av kroppen, besvären domineras då vanligen av klåda. Lichen sclerosus kan finnas i munslemhinnan, men detta är ovanligt.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Symtom
  Klåda? Samlagssmärtor? Sveda? Miktionssvårigheter?
   
 • Övriga sjukdomar
  Autoimmuna sjukdomar?

Status
 

 • Vita områden i vulva/förhud
 • Hyperkeratos, som senare blir atrofiska områden
 • Atrofi
 • Erosioner/rivmärken
 • Sammanväxningar/förhudsförträngning
 • Subkutana blödningar (”blåmärken”)
 • Destruerad normalanatomi p g a ärr/sammanväxningar

Diagnostik

Diagnosen är i första hand klinisk. Vid minsta tveksamhet, malignitetsmisstanke eller om åkomman och behandlingen förväntas bli långvarig, ska biopsi tas.

Biopsi vid lichen sclerosus visar bl a omvandlad bindväv och är diagnostisk.


 

BEHANDLING
 

Akut

När diagnosen säkerställts inleds behandling med ultrapotent steroid (Dermovat) och mjukgörande, t ex vitt vaselin.

Ett vanligt schema är daglig behandling under 1 månad, varannan dag i 1 månad och 2 gånger/vecka i ytterligare en månad. Sedan är det viktigt med utvärdering av behandlingen. Det är viktigt att ha kontroll på förskrivningen, max 25 g/3 månader.

Det är nödvändigt att behandlaren har vana vid användning av starka steroider på inversa områden/slemhinnor, annars remiss till Hud-STD-klinik.

 

Kronisk

Behandlingen förväntas bli långvarig, men intensiteten varierande. Kronisk behandling är samma som vid akuta besvär. Ibland behov av underhållsbehandling, t ex 1-2 ggr/vecka. Män kan remitteras för circumcisio om förhundsförträngning föreligger.

Vid behandlingssvikt skall främst complianceproblematik misstänkas och remiss till hud- STD-klinik skrivas.

Det finns andra behandlingar, men evidensen är tveksam.


 

UPPFÖLJNING
 

 • Följ upp behandlingseffekten efter 3 månader, sedan vid behov
   
 • Alltid vid behandlingsresistenta symtom och sår som inte läker
   
 • Studier tyder på att komplikationsrisken är mindre vid adekvat behandling


PROGNOS
 

Åkomman förväntas bli livslång men med varierande symtomatologi. Underhållsbehandling kan bli nödvändig.

Det finns en risk, som är multifaktoriell, att tillståndet kan bli malignt. Risken är sannolikt mindre vid adekvat behandling.

 

Bildarkiv - Lichen sclerosus 

ICD-10

Lichen sclerosus et atrophicus L90.0

 

Referenser

Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH; British Association of Dermatologists. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. Br J Dermatol. 2010; 163(4):672-82. Länk

Kirtschig G, Becker K, Günthert A, Jasaitiene D, Cooper S, Chi C-C, et al. Evidence-based (S3) Guideline on (anogenital) Lichen sclerosus. JEADV 2015; 29:e1-e43. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev