Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Analklåda – Pruritus ani

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Docent, överläkare Nils Nyhlin, Gastrosektionen, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

UPPDATERAD

2022-09-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Analklåda är ett mycket vanligt symtom vid proktologiska sjukdomar och inte sällan orsaken till att patienterna söker hjälp. En vanlig orsak är flytning från tarmen som ger en dermatit vilket orsakar klåda som i sin tur underhålls av att man kliar. Handläggning av analklåda är dåligt studerad i vetenskaplig litteratur och många rekommendationer grundar sig på översiktsartiklar och klinisk erfarenhet.

 

 

Orsaker

 

 • Den vanligaste anledningen till analklåda är flytning som uppkommer av analt läckage av slem vid hemorrojder, anal- eller rektalprolaps och vid analinkontinens. Vid lågt sittande rektalcancer, alternativt analcancer, kan förslutningen av anus vara försämrad och ge flytning/klåda.
   
 • Även flytning från analfistlar, fissurer eller fuktande anala sår leder till klåda.
   
 • Klåda förekommer också vid eksem. Detta kan antingen vara irritativt t ex vid överdriven tvättning med tvål och andra rengöringsmedel, eller allergiskt, orsakat av tvättmedel eller rengöringskrämer/vätskor. Svampinfektion, vanligen candidainfektioner, kan tillstöta i den fuktiga analhuden.

  Olika hudsjukdomar som psoriasis, neurodermatit eller lichen sclerosus kan ge besvärlig klåda om de är lokaliserade perianalt.
   
 • Anal klåda hos barn kan vara förorsakad av springmaskinfestation och det förekommer också att vuxna drabbas.
   
 • Fluor vaginalis ger ibland anal klåda.

 • En utbredd uppfattning är att vissa drycker och födoämnen kan försämra analklåda och ibland även utlösa klåda. Exempel på sådana är kaffe, vin, starka kryddor, citrusfrukter och choklad.  

 • Hos en del patienter med anal klåda förblir orsaken okänd.

 

 

 

SYMTOM

 

Klådan uppträder fr a nattetid när sängkläder gör att luftväxlingen är dålig. Patienterna river sig i sömnen vilket leder till sprickor och rivmärken som, vid fortsatt flytning och fuktighet, ytterligare ökar symtomen.

Det är också vanligt att patienterna har en känsla av bristande analhygien och därför tvättar sig ofta, oftast med tvål och vatten. De vanligaste tvålarna är basiska och skadar huden och leder därigenom till ytterligare hudmaceration med åtföljande ökning av klådan.

Hos de flesta patienter med klåda finns eksematösa förändringar i analhuden när de söker hjälp.

 

 

 

BEHANDLING

 

Av största vikt är att fastställa genesen till klådan. Om möjligt bör behandlingen syfta till att undanröja den bakomliggande orsaken. Det är också viktigt, som vid alla typer av symtom från anus, att patienten genomgår en noggrann undersökning med palpation, inspektion och rekto-proktoskopi. Många proktologiska sjukdomar kan ge klåda och vid diagnos bör man ta ställning till lämplig åtgärd vilket kan eliminera klådan.

Om anamnesen stödjer att dieten kan vara en viktig faktor är det lämpligt att modifiera dieten.

Patienter som tvättar sig ofta bör undvika tvål, eller övergå till att använda tvålar som är sura, men oftast räcker det med enbart vatten. Apoteken säljer "barnsalva" och andra oparfymerade feta salvor. Klippning av naglarna kan vara ett sätt att minska traumatisering liksom att undvika att "riva" mot huden med sträva material.

I ett övergångsskede när den bakomliggande orsaken till analläckaget är fastställd och behandling inledd, är patienterna hjälpta av en salva som innehåller ett milt ytanestetikum (exempelvis Xyloproct).

Vid tecken på eksem, har man ofta god hjälp av kortisonhaltiga preparat. Vissa av dessa kan vid långvarigt bruk leda till hudatrofi. Det gäller därför att i möjligaste mån använda svaga kortisonberedningar (exempelvis 1 % hydrokortisonkräm - inte salva). Behandling med dessa svagare preparat i krämform leder sällan till hudatrofi och behandlingen kan därför ges under en begränsad tid för att bryta en ond cirkel. Som hudskyddsmedel är oftast vattenavstötande salvor, exempelvis zinkpasta eller silonsalva, tillfyllest.

Vid analt läckage kan patienten instrueras att använda absorberande skydd eller lägga en liten bomulls- eller toalettpapperssudd mot analöppningen. Det är också viktigt att använda luftiga kläder, gärna av bomull och lufta kliande hudpartier när tillfälle ges. Om genesen misstänks vara lös avföring eller ökad tarmsekretion kan en låg dos Loperamid prövas.

Vid eksem med inslag av svamp kan någon gång pensling med gentianaviolett användas, då i utspädd lösning. Dessvärre brukar lösningen lämna fläckar på underkläderna. Vid såväl jästsvamps- som trådsvampsinfektioner är imidazolpreparaten (exempelvis Pevarylkräm 1 %) mycket effektiva. De kan antingen användas som kräm eller vid samtidig eksematisering och klåda, i kombination med steroid. Någon gång är dessa svampinfektioner lokaliserade till andra partier av kroppen, som exempelvis på fötterna (fotsvamp) eller i ljumskarna och kräver då mer generell behandling med salvor innehållande antisvampmedel. Behandling mot svampinfektioner är långdragna och måste fortsätta flera veckor efter att symtomen försvunnit.


 

ICD-10

Pruritus ani L29.0

 

 

Referenser

S Siddiqi, V Vijay, M Ward, et al. Pruritus ani. Ann R Coll Surg Engl. 2008 Sep;90(6):457-63. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev