Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Toxoplasmos

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Sjukdomen orsakas av en protozo, Toxoplasma gondii. Katt är den viktigaste reservoaren för parasiten. Toxoplasma oocystor utsöndras i kattens avföring. I fuktig miljö kan sedan cystorna vara infektiösa upp till ett år.

Cystorna avdödas vid 65 grader plus eller minus 20 grader. Smittan sker oralt via t ex otillräckligt uppvärmt kött eller annan kontaminerad föda. Vattenutbrott finns även beskrivet.

Parasiten kommer ut i cirkulationen och kan kapslas in i muskulatur och hjärna. Hos immunsupprimerade, ex HIV-infekterade med låga CD4 tal (oftast under 200 x 106/ml), kan dessa reaktiveras och ge symtom (se behandlingsöversikt - Opportunistiska infektioner).

En gravid kvinna som nysmittas kan smitta sitt foster. Annars smittar inte sjukdomen mellan människor. Antal seropositiva i vuxna normalbefolkningen i Sverige är ca 15-25 % (de högre talen i södra Sverige).

Toxoplasmos är inte anmälningspliktig.

 

 

 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • De flesta (85-90 %) som smittas förblir symtomfria
   
 • Feber (måttlig), kan fortsätta under ett par veckor och går över utan behandling hos immunfriska
   
 • Muskelvärk
   
 • Lymfkörtelsvullnad som är övergående
   
 • I sällsynta fall encefalit, myokardit, retinit

 

 

Komplikationer

 

Primärinfektion hos gravida under första hälften av graviditeten kan ge risk för fosterkomplikationer och abort. Missbildningar drabbar ofta centrala nervsystemet.

Smitta i senare delen av graviditeten kan ge ärr och latent infektion i retina hos fostret. Senare i livet kan infektionen reaktiveras även hos immunfriska och ge retinokoroiditer. Även primärinfektion i vuxen ålder kan ge upphov till ögonengemang.

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Serologi, men det kan dröja upp till 1 månad efter primärinfektion innan IgM-antikroppar påvisas
   
 • PCR på amnionvätska
   
 • Mild anemi, lätt leukopeni och måttligt förhöjda levervärden är vanligt vid symtomatisk infektion

 

 

Inkubationstid

 

 • 2-3 veckor

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Andra sjukdomar med lymfkörtelsvullnad:
 

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Vaccin finns inte
 • Gravida bör undvika kontakt med kattavföring och undvika äta rått kött

 

 

 

BEHANDLING

 

 

 

 

ICD-10

Okulopati vid toxoplasmos B58.0
Meningoencefalit vid toxoplasmos B58.2
Lungtoxoplasmos B58.3
Toxoplasmos med engagemang av andra organ B58.8
Toxoplasmos, ospecificerad B58.9
Medfödd toxoplasmos P37.1

 

Referenser

Evengård B, Forsgren M, Uggla A. Toxoplasmos. Läkartidningen 1997;38:3249-3254. Länk

A review on human toxoplasmosis. Saadatnia G, Golkar M. Scand J Infect Dis. 2012 Nov;44(11):805-14. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev