Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leverprover, patologiska – utredning i öppenvård

FÖRFATTARE

Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

GRANSKARE

Docent, överläkare Nils Nyhlin, Gastrosektionen, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

UPPDATERAD

2022-03-09

SPECIALITET
INNEHÅLL

I rekommendationerna nedan står differentialdiagnostiska överväganden i normal stil, föreslagna åtgärder i kursiv.

 

 

Isolerad bilirubinstegring


Okonjugerat och konjugerat bilirubin, Hb, Retikulocyträkning

Gilberts syndrom är den absolut vanligaste orsaken. Analysera okonjugerat och konjugerat bilirubin. Vid Gilberts syndrom utgör okonjugerat bilirubin > 50 % av totalbilirubin. Tänk på möjligheten av en hemolys, men man bör inte vara orolig hos patient med normalt Hb. Vid lågt Hb och retikulocytos är orsaken troligen hemolys.

 

 

Lätt aminotransferasstegring (< 2,5 µkat/l) utan samtidig ALP-stegring


1. ALAT > ASAT
 

 • Leversteatos av etiologi annan än alkohol (Obesitasassocierad leversteatos)
  BMI brukar vara > 25. Leversteatos eller leverförfettning är den absolut vanligaste orsaken till lätt förhöjda leverprover i öppenvård. Kolla b-glukos.

 • Kan vara alkoholinducerat, om patienten ännu ej utvecklat gravare leverskada
  Anamnes, S-IgA, S-GT (om ALP är normalt), MCV, b-PEth

 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes

 • Virushepatit
  Anti-HAV (endast vid akut hepatit), HbsAg, anti-HCV, ev anti-EBV och anti-CMV, vid kroniskt förhöjda värden enbart HBsAg och anti-HCV

 • Hemokromatos
  S-Fe + TIBC, järnmättnadsindex, om index > 45 % tag ferritin, om även detta är förhöjt (> 200) tag test avseende HFE-genmutation

 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  Emfysemtecken/-anamnes? S-alfa-1-antitrypsin är lågt

 • Tyreoidearubbningar
  Anamnes, S-T4 och TSH

 • Celiaki
  Anamnes, järnbrist, B12 och/eller folatbrist

 • Addisons sjukdom
  Anamnes, hypotoni? pigmenteringar? S-elstatus, lågt serum-natrium och högt serum-kalium. Diagnos ställs som regel i slutenvård. Vid misstanke kan S-kortisol övervägas.

 


2. ASAT > ALAT
 

 • Alkoholöverkonsumtion (ffa om ASAT/ALAT > 2)
  Anamnes, S-IgA som ofta är högt, S-GT (om ALP är normalt), MCV brukar vara högt och b-PEth-analys är värdefull för att påvisa överkonsumtion av alkohol veckorna innan provtagningen. 

 • Cirros av etiologi annan än alkohol
  Såsom vid hepatit B, hepatit C, primär biliär kolangit, hemokromatos och primär skleroserande kolangit.

 • Läkemedelsinducerad leverskada

 • Wilsons sjukdom (ffa om patienten är yngre än 25 år): ALP är som regel lågt.
  Kayser-Fleischerring? S-ceruloplasmin är som regel lågt i detta sammanhang.

 

Om ovanstående överväganden inte ger stöd för sjukdom och förnyat prov efter 3 resp 6 månader inte ger stöd för progredierande abnormitet och patienten förblir symtomfri, är fortsatt uppföljning som regel inte indicerad.

 

Lätt aminotransferasstegring kombinerad med lätt alkalisk fosfatasstegring

 

 

Isolerad alkalisk fosfatasstegring

 • Fysiologisk stegring
  Växande skelett hos barn? Graviditet? Frakturläkning? S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?

 • Skelettsjukdom, tumör, Mb Paget, osteomalaci
  S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?

 • Hypertyreos
  S-T4

 • Reumatoid artrit
  Anamnes, status

 • Polymyalgi
  Anamnes, status, SR/CRP

 • Levercancer
  Ultraljudundersökning

 • Antiepileptisk behandling (fenemal/fenytoin/karbamazepin)
  Anamnes

 

 

Isolerad GT-stegring

 • Alkoholöverkonsumtion
  Anamnes, S-IgA, S-GT (markör på alkoholöverkonsumtion endast om ALP samtidigt är normalt), b-PEth

 • Läkemedelseffekt (antiepileptika se ovan, dextropropoxifen, antikoagulantia)
  Anamnes

 • Hypertriglyceridemi
  S-TG

 • Obesitas
  BMI

 • Hypertyreos
  S-T4

 • Levermetastaser/primär levercancer
  Ultraljudundersökning

 

Som regel bör oförklarad uttalad eller progredierande stegring av alkaliska fosfataser eller GT föranleda ultraljudundersökning av levern för uteslutande av levertumör.

 

ICD-10

Icke specificerad virushepatit utan leverkoma B19.9
Alkoholhepatit K70.1
Leversvikt orsakad av alkohol K70.4
Gilberts syndrom E80.4
Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad E80.7
Rubbningar i järnomsättningen E83.1

 

Referenser
 

Riktlinjer från Svensk Gastroenterologisk Förening:

Nationella riktlinjer för utredning av Patologiska leverprover

Utredning av Patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation, 2019

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev