Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Malletfinger

FÖRFATTARE

Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2021-03-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

 

 

 

BAKGRUND
 

Malletfinger ( baseball-finger” eller ”drop-finger) är den felställning som uppstår vid distal ruptur av sträcksenan vid infästningen på ändfalangen, eller vid en distal dorsal slitfraktur. Skadan är vanligare hos män än kvinnor. Hos män drabbas ring- och lillfinger oftast och hos kvinnor långfingret, men alla fingrar kan drabbas. Trots att skadan kan tyckas banal är behandlingstiden lång och resultatet efter behandling ibland en besvikelse då full sträckförmåga i DIP-leden inte alltid uppnås.


Etiologi

Malletfinger kan orsakas av en öppen skada (skärskada, klämskada) med sår dorsalt över DIP-leden, men vanligare av trubbigt våld som kan vara banalt. Alla typer av flexionstrauma som träffar en extenderad ändfalang kan orsaka en malletskada.

Den klassiska skademekanismen är en direktträff av en boll på ett extenderat finger. Andra vanliga skademekanismer är i samband med sängbäddning, eller när man fastnar med sträckt finger i en tröjärm eller när man ska lirka av ett par strumpor med utsträckt finger.

Äldre patienter med artrit eller artrosförändringar i DIP-lederna kan ha deformiteter som liknar malletfinger men som inte är relaterade till något trauma.


Klassifikation

Malletfinger klassificeras enligt Doyle i fyra olika typer:

Typ I Sluten skada med eller utan liten dorsal avulsionsfraktur
Typ II Öppen skada med laceration av distala portionen av sträcksenan
Typ III Öppen skada med huddefekt, defekt i subkutis och sträcksena
Typ IV Malletfraktur
- A: Fraktur genom epifysen hos barn
- B: Hyperflexionskada med ledyteengagerande fraktur 20-50 % av ledytan
- C: Hyperflexionskada med ledyteengagerande fraktur > 50 % med tidig eller sen volar subluxation av distala falangen

 

Images

Figur 1. Doyleklassifikation

 

 

 

SYMTOM

 

 • Oförmåga till aktiv extension i DIP-leden
 • Svullnad eller ömhet dorsalt över DIP-leden
 • Smärta

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Klämskada med hematom men utan fraktur eller sträcksenskada
 • Artrit eller artrosförändringar i DIP-leden (Heberden-artros)
 • Ledkontraktur i DIP-leden av annan orsak (ledskada, Dupuytrens kontraktur)
 • Ganglion – mukös cysta

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes
 

 • Skademekanism
 • När skedde skadan?
 • Finns andra skador?

 

 

Status
 

 • Svullnad och ömhet dorsalt över DIP-leden
 • Oförmåga till aktiv extension av ytterfalangen i det drabbade fingret
 • Normal passiv extensionsförmåga

 

 

Radiologi
 

 • Slätröntgen
  Frontal och sidobild, finns avulsionsfraktur?

 

 

 

BEHANDLING

 

Akut
 

 • Typ I
  Slutna malletskador kan vanligtvis behandlas konservativt med skena (helst dorsalt applicerad) så att DIP-leden hålls i neutralläge eller 5-10° extension. Skenan ska inte innefatta PIP-leden. Viktigt är att skenan inte åstadkommer någon tryckskada i huden över DIP-leden. Leden immobiliseras i 5-10° extension. Immobilisering 6-8 veckor, därefter ytterligare 2-4 veckor enbart nattetid. Viktigt är att man under immobiliseringstiden inte tillåter någon flektion av DIP-leden, då detta äventyrar läkningen.

  Aktiv flektion av DIP-leden tillåts efter avveckling av skenan. Man bör dock undvika passiv flektion då detta kan ge uttänjning av den läkande sträcksenan. Maximal flektion av DIP-leden efter 4 månader. Huden dorsalt över DIP-leden och den distala portionen av mellanfalangen kan vara aningen svullen och rodnad flera månader efter att skenan avvecklats.
   
 • Typ II
  Även dessa kan behandlas konservativt med skena efter sedvanlig sårvård och hudsutur.
   
 • Typ III
  Dessa skador innebär ofta ett hudtäckningsproblem och kan behöva remitteras till handkirurg för operativ behandling.
   
 • Typ IV A
  Även dessa kan vanligtvis behandlas konservativt och kräver vanligtvis kortare immobiliseringstid än skador hos vuxna.
   
 • Typ IV B och C
  Om det avlösta benfragmentet överstiger 1/3 av ledytan eller ligger luxerat kan operation vara indicerat. Vanligtvis utförs sluten reposition och stiftning enligt Ishiguru. Denna metod ger god fixation och tillåter full rörlighet i PIP-leden. Ingreppet kan göras i lokalbedövning med hjälp av röntgengenomlysning. Stiften avlägsnas 6 veckor postoperativt. En alternativ metod är skruvfixation av det avlösta fragmentet - detta kräver dock tillgång till mikroskruv med mycket låg profil i skruvskallen.

 

 

Behandling med skena
 

Dorsalt applicerad skena som immobiliserar DIP-leden i 5-10° extension. Skenan fixeras enklast med hjälp av vävnadsplåster (Leukoplast) enligt skiss nedan.
 Sluten reposition och stiftning enligt Ishiguru
 Kronisk

Vid kroniskt malletfinger eller hos patienter som söker flera månader efter det ursprungliga traumat kan man överväga tenodermodes och tenotomi av cental slip enligt Fowler alternativt en lokal artrodes av DIP-leden om böjfelställningen i leden är uttalad.


Tenodemodes

En 3 till 4 mm kilformad vävnadsbit (som innefattar hud, subkutis och ärrvävnad sträcksena) dorsalt över DIP-leden extirperas. Defekten sutureras med några icke resorberbara suturer.

Innan suturerna låses immobiliseras DIP-leden i rakt läge med ett Kirschnersift.
 Fowlers Central Slip tenotomi

Målet med ingreppet är att korrigera för den ökade extensortonusen i PIP-leden och därmed minska risken för utveckling av Boutonnière deformitet. Ingreppet bör utföras tidigast 3 månader efter ursprunglig skada så det hinner bildas ärrvävnad på platsen för sträcksenan dorsalt över DIP-leden.


Artrodes av DIP-leden

Symtomlindrande ingrepp för patienter med smärtsamma resttillstånd efter malletskada (sekundär artrosutveckling, uttalad deformitet, status efter infektion.


 

UPPFÖLJNING

 

Vid okomplicerade malletskador som kan behandlas med skena remitteras patienten till arbetsterapeut som gör en lämplig skena. Det finns även prefabricerade malletskenor, dessa har dock ofta en sämre passform vilket kan påverka slutresultatet negativt. Det är viktigt att patienten får adekvat information om hur behandlingen med skena ska ske, varför en enkel skena och inget uppföljande återbesök ofta leder till sämre behandlingsresultat.

Möjliga operationsfall remitteras till ortoped eller handkirurg för ställningstagande till operativ behandling.


 

PROGNOS

 

Både konservativ och kirurgisk behandling vid malletfinger har komplikationer. Vanliga komplikationer är hudproblem dorsalt över DIP-leden med sårbildning, svullnad, kvarstående ömhet som kan kvarstå i flera månader, men även nageldeformitet ses ibland. Det är även relativt vanligt (ca 10 %), både efter konservativ och kirurgisk behandling, att det kvarstår en sträckdefekt i DIP-leden om ca 10 grader.


 

ICD-10

Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet T92.5
Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå S66.3
Fraktur på annat finger, sluten S62.60
Fraktur på annat finger, öppen S62.61

 

Referenser

Badia A, Riano F. A simple fixation method for unstable bony mallet finger. J Hand Surg (Am) 2004;29(6):1051-5. Länk

Doyle JR (1999) Extensor tendons – acute injuries. Green DP, Hotchkiss RN, Pedersen WC (Eds)

Green operative hand surgery (4th ed). Philadelphia, PA: Churchill Livingstone pp 1962-1971

Cheung JP, Fung B, Ip WY, Review on mallet finger treatment. Hand Surg. 2012;17(3):439-47. Länk

Hofmeister EP, Mazurek MT, Shin AY, et al. Extension block pinning for large mallet fractures. J Hand Surg (Am) 2003;28(3):453-9. Länk

Sorene ED, Goodwin DR. Tenodermodesis for established mallet finger deformity. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2004;38(1)43-5. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev