Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kondylom

FÖRFATTARE

Docent Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-07-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Antalet humana papillomvirus (HPV) är mycket stort. De flesta HPV-typer finns på huden, men ett 30-tal virus med genital tropism ger upphov till genito-anal papillomvirusinfektion (GPVI) oftast i form av en latent infektion, men ibland med synliga lesioner där spetsiga kondylom är en morfologisk variant. Platta förändringar är också vanliga och lesionerna kan sitta på både hud och slemhinna i anogenitalområdet.

GPVI är sannolikt fortfarande den vanligaste sexuellt överförda infektionen hos unga individer, men fallen minskar gradvis efter att HPV-vaccinering införts. Infektionen är inte rapporteringspliktig varför vi saknar statistik över antalet fall. För det absoluta flertalet är infektionen dock självläkande inom en varierande tidsperiod.

Utveckling av dysplasi och cancer är kopplad till kvarstående förekomst av onkogena HPV-typer (främst HPV 16 och 18). Cervix är den vanligaste lokalen för cancer och cellförändringar, men även bland annat vulva, penis, anus och munhålan kan drabbas. Kondylom orsakas istället vanligen av de benigna HPV 6 och 11, alltså andra HPV-typer än de som ger upp till dysplasi och cancer.

Oftast tas numera cellprov med vätskebaserad metod, vilket möjliggör både HPV-typning och konventionell cytologi på samma prov. Vilken analysmetod som väljs beror på kvinnans ålder. HPV-typning är framför allt meningsfullt för kvinnor från 30 års ålder. Merparten avvikande cellprov hos yngre kvinnor orsakas av en tillfällig och övergående HPV-infektion.

Inte minst med tanke på infektionens långdragna förlopp är det viktigt att patienten förstår att detta inte är en "ping-pong-infektion". När smittan väl är etablerad i den aktuella relationen är det inte lönt att börja med kondom, eftersom HPV-infektionen redan blivit manifest.

På marknaden finns idag ett HPV-vaccin, det 9-valenta vaccinet Gardasil 9 (skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Detta ingår i vaccinprogrammet och ges till unga kvinnor vid 11-12 års ålder. Vaccinering till pojkar har redan tidigare införts i några länder och erbjuds sedan hösten 2020 även i Sverige.
 

Visa behandlingsöversikt: HPV-vaccination av ungdomar

Visa behandlingsöversikt: Cervixcancer

 

 

 

SYMTOM

 

Inkubationstiden för kondylom är en till flera månader, ibland upp till ett eller flera år.

Hos flertalet patienter ger kondylom inte upphov till några symtom förutom kosmetiska. En HPV-infekterad slemhinna blir ofta skör och kan ge upphov till klåda, sprickbildning och ibland smärta vid samlag (dyspareuni). Psykosexuell problematik förekommer ibland och kan kräva samtalskontakt.

Utbredningen av infektionen kan variera från enstaka vårtor till mattor med vårtor som engagerar hela penis, vulva och vagina. Likaså kan storleken på kondylom variera mycket. Platta kondylom ger bara en lätt färgskiftning och strukturförändring av huden/slemhinnan. Vårtorna lokaliseras främst till områden som påfrestas under samlag, eller där mikrofissurer uppstår såsom i pubisregionen efter intimrakning.

Perianala kondylom är inte nödvändigtvis uttryck för analt samlag, utan kan vara resultatet av autoinokulation. Kondylom intraanalt kräver däremot oftast receptivt analsamlag.

All diagnostik av förändringar i genitalslemhinnan underlättas av förstoring med lupplampa eller kolposkop.

Platta lesioner kan tydliggöras genom pensling med 5 % ättiksyralösning. Detta är dock mycket ospecifikt och skall inte användas vare sig som screening eller verifikation, men kan vara en hjälp vid behandling för avgränsning av platta lesioner.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Det typiska kondylomet är lätt att känna igen.
 

 • Corona glandis-papler

  Normalvarianten består av millimeterstora papler som sitter i rader vid ollonkanten och har samma färg som omgivande hud/slemhinna. Paplerna ger inga besvär, men upplevs av vissa som kosmetiskt störande.
   
 • Vulva-papillomatos

  Motsvarigheten till corona glandis-papler hos kvinnor är slemhinnefärgade millimeterstora papler på insidan av labia minora.

  Patientens ibland starka övertygelse att det ändå är kondylom får inte föranleda behandling. Lesionerna återkommer alltid och då är det ännu svårare att övertyga patienten om att det rör sig om ett normalfynd!
   
 • Molluscum contagiosum

  Många har inte haft mollusker som barn, och är därför inte immuna mot viruset. När vuxna får mollusker sker det ofta via sexuell smitta. I typfallet utgörs den genitala mollusken av den vanliga navlade papeln. Små mollusker på framför allt slemhinna, kan dock vara svåra att känna igen, och feldiagnostiseras inte sällan som kondylom.
   
 • Lichen ruber planus

  Har typisk histologi.
   
 • Lichen sclerosus et atroficus

  Även denna hudförändring uppvisar en typisk histologisk bild.

 

 

 

PROVTAGNING

 

I det typiska fallet behövs ingen provtagning vad gäller genital papillomvirusinfektion. I oklara fall eller vid misstanke om dysplasi kan histologi vara till hjälp.

Som alltid skall en patient med en sexuellt överförbar sjukdom även undersökas med avseende på övriga relevanta sjukdomar, i dagsläget framför allt klamydia, som ofta är asymtomatisk.


 

BEHANDLING

 

I första hand information till patienten om tillståndets ofarlighet och att spontanregress kan förekomma.

Egenbehandling kan skötas av både män och kvinnor med podofyllotoxin (Wartec), lösning 0,5 % eller kräm 0,15 %. Till kvinnor bör förpackning med spegel förskrivas. Båda beredningsformerna appliceras två gånger dagligen under tre dagar och kan upprepas efter en viloperiod på 4-7 dagar.

Vårtor på keratiniserad hud, såsom pubisområdet och perianalt, svarar sämre. Enstaka besvärande vårtor kan avlägsnas med lämplig kirurgisk teknik såsom sax, bränning/frysning eller med laser.

Lokalbehandling med imikvimod (Aldara) är ett immunmodulerande alternativ till en något högre kostnad. Är ett bra komplement till podofyllotoxin, och används även vid anala kondylom.

Inget av ovanstående lokalbehandlingsmedel bör användas vid graviditet. Ofta sker spontanregress av kondylom efter partus. I enstaka fall där behandling är indicerad under graviditet, bör en kirurgisk behandlingsmetod i så fall väljas.

Ett fåtal patienter har kondylom som läker ut först efter lång tid och omfattande behandling. Det är i dessa fall viktigt att inte behandlingen i sig ger upphov till ärrbildning.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Kondylom inkluderas inte i Smittskyddslagen och smittspårning vid kondylom är inte meningsfull. Patientens aktuella partner kan vid behov erbjudas tid för diskussion av problematiken.

Kontroll/uppföljning efter behandling behövs inte. Kvinnor skall fortsätta att gå på de vanliga cellprovskontrollerna.BILDARKIV

 

Länk till www.dermis.netICD-10

Kondylom, ospecificerade A63.0X

 

Referenser

Gilson R et al. 2019 European guideline for the management of genital warts.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev