Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Infertilitet, utredning

FÖRFATTARE

Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-02-23

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

Målsättning

 

Grundutredning klar inom 1-2 månader. Kan gå via vårdval assisterad befruktning. Det är så olika regler i olika Landsting.


 

MANNEN

 

Anamnes

Man frågar efter följande:
 

 • Typ av förhållande (gift, sambo)
 • Arbete
 • Alkoholkonsumtion
 • Ev missbruk
 • Aktuella psykiska besvär
 • UVI:er
 • Trauma i genitalia
 • Ljumskbråck
 • Pungbråck
 • Tidigare graviditeter och barn

 

Om assisterad befruktning är aktuell:
 

 • Hiv
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • HTLV I-II (kommer att utgå snart)
 • Syfilis

 

 

Status
 

 • Spermaprov
   
 • Ev skrotal undersökning (ff a vid avvikande spermaprov (se nedan) och/eller något av de tillstånd i anamnesen ovan)

  Testiklarnas/bitestiklarnas storlek, konsistens, volym, funiklarna palperas bilateralt (pungbråck, avsaknad av vas deferens?) och man kontrollerar om ljumskbråck föreligger.

 

Om spermaprov nedsatt:
 

 • Utvidgad klinisk undersökning enligt ovan inklusive ev ultraljud och nytt spermaprov för att bekräfta/utesluta.
   
 • Patient remitteras till andrologspecialist för vidare utredning enligt nedan:
  • Kromosomanalys vid grav oligozoospermi (< 10 milj totalt).

  • Hormonanalys: FSH, LH, testosteron (hypogonadism), TSH och prolaktin.

  • Vid azoospermi - avsaknad av spermier görs diagnostisk spermieaspiration från epididymis/testikel och Y-deletionsanalys.

 

 

 

KVINNAN

 

Anamnes

Man frågar efter följande:
 

 • Typ av förhållande (gift, sambo)
 • Arbete
 • Alkoholkonsumtion
 • Ev missbruk
 • Aktuella psykiska besvär
 • BMI
 • Tidigare graviditeter
 • Paritet
 • Menstruationsmönster
 • Senaste menstruation
 • Tidigare cellprovsresultat

 

 

Status

Klinisk undersökning och ultraljud, oberoende av cykelfas, bedömning av anatomin och/eller eventuella andra hinder.
 

 • Vaginalt ultraljud av ovarierna för bedömning av ovarialreserv (antalet antralfolliklar count-AFC) och ev patologiska fynd (cystor, endometriom); av uterus för bedömning av endometriet och myometriet; av adnexa för identifiering av sactosalpinx.
   
 • Hiv, hepatit B, hepatit C, HTLV I-II (kommer att utgå snart), syfilis, rubellaimmunitet (om patienten saknar antikroppar, erbjud vaccination, om assisterad befruktning är aktuell).
   
 • Hormonanalys: AMH (anti-Mullerian hormon), TSH, prolaktin (endast vid oregelbunden menstruation, amenorré för att utesluta hormonobalans från hypofysen. Analys av AMH rekommenderas som komplement till AFC, för bedömning av ovarialreserv/ovarialrespons inför assisterad befruktning.
   
 • Ovulation: Starta med LH-stickor i sen follikelfas för fastläggande av ovulationstid samt progesteron i serum cykeldag LH+7 (7 dagar efter pos LH-sticka alternativt cykeldag 21).
   
 • Ultraljudsledd HSSG (hysterosalpingosonografi) i mitt-follikelfas (cykeldag 6-12). Detta för att utesluta polyper, myom, septum, kolla passage i äggledarna. Kvinnor som planerar gå vidare med IVF-behandling (vanligtvis kvinnor > 38 år) och/eller kvinnor som har blivit gravida och haft missfall, kan det räcka med att endast undersöka livmoderkaviteten med hysterosonografi (HSG)-ej passage.
   
 • Hysteroskopi för utredning/behandling av eventuella fynd vid HSG/HSSG (polyp, myom, septum o s v).

 

 

 

ICD-10

Infertilitet hos man N46.9
Kvinnlig infertilitet, ospecificerad N97.9

 

Se behandlingsöversikter
 

Tyroidea och graviditet

Infertilitet, manlig

 

 

 

Referenser

Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge. Karolinska.se Länk

Assisterad befruktning. Sveriges Kommuner och Landsting. Länk

NICE Clinical Guideline, Fertility:assessment and treatment for people with fertility problems, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists February 2013 updated May 2016). Länk

Subclinical hypothyroidism in the infertile female population: a guideline. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, Alabama. Fertility Sterility September 2015 Volume 104, Issue 3, Pages 545–553. Länk

Infertility workup for the women’s health specialist. ACOG Committee Opinion No. 781. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2019;133:e377-84. Länk

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Arbets- och referensgrupp för ofrivillig barnlöshet. Rapport nr 64, Ofrivillig barnlöshet, 2010. Länk

Regionalt vårdprogram, Utredning av infertilitet, SLL, 2005. Länk

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen, 2015. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev