Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amningskomplikationer, svampinfektion

FÖRFATTARE

Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-06-10

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Candida albicans finns normalt i slemhinnor och på huden. Vid förändrad miljö i hud och slemhinnor kan svamporganismer förökas och ge besvär. Candida trivs och förökar sig i varma, fuktiga hudområden. Viktigt att komma ihåg är att Candida, även kallad torsk, kan finnas i munnen på barn och kan sprida sig mellan mor och barn vid amning.


 

SYMTOM

 

 • Ytlig, ihållande smärta på bröstvårtan och smärta i bröstet under, efter och mellan amning

 • Brännande smärta på bröstvårtan

 • Klåda och brännande känsla på bröstet

 • Fjällande, flagig och röd irriterad hud på vårtgården

 • Eventuellt svullen, glansig och vätskande vårtgård

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Eksem

 • Amningstekniska besvär: t ex för litet tag om bröstet

 • Bakteriell infektion

 • Sårig bröstvårta som inte läker: kan vara en kombination av eksem, Candida och bakterier

 • Raynauds fenomen

 

 

 

UTREDNING

 

 • Odling för svamp på vårtgård och från bröstmjölk

 • MRSA-odling vid svårläkta sår

 

 

 

BEHANDLING


Icke-farmakologisk behandling
 

 • God handhygien för att undvika infektioner
 • Tvätta rent
 • Lufttorka bröst efter amning och hålla brösten torra
 • Koka amningsnapp, nappar, pumpdelar till pump m m
 • Behå tvättas i 60 grader
 • Byt behå dagligen
 • Byt behå-inlägg ofta för att hålla rent och torrt, uppmuntra att använda bomullsinlägg som släpper igenom luft
 • Upprätta en handlingsplan med mamman

 

 

Farmakologisk behandling

Det är viktigt att både mor och barn behandlas samtidigt om båda har symtom.


Behandling av modern

Behandlingen kan ges lokalt eller systemiskt. Vid lokal behandling informeras mamman om att smörja på ett tunt lager direkt efter amning samt torka av bröstet med bröstmjölk före nästa amning då smak och lukt ibland kan försämra barnets tag om bröstet. Lokal behandling bör pågå ett par dagar efter symtomfrihet. Det är inte ovanligt med 3–4 veckors behandling.
 

 • Daktar 2 %, smörjs 2–3 ggr dagligen på bröstvårta och vårtgård direkt efter amning i minst 10 dagar. Fortsätt ytterligare några dagar efter symtomfrihet. Vårtgården torkas av med bröstmjölk innan amning.
   
 • Om behandlingen med Daktar-kräm inte hjälper: Kräm mikonazol 20 mg hydrokortison 10 mg (Cortimyk) 1 x 2 i 7 dagar testas. Torka av krämen med bröstmjölk innan amning.
   
 • Övergång till kapsel flukonazol 150 mg som engångsdos om lokal behandling inte hjälper eller smärtor inne i bröstet tillsammans med synliga symtom på svamp finns. Dosen kan upprepas efter 1 vecka. Vid utebliven förbättring kan kapsel flukonazol 50–100 mg x 1 ges under 7 dagar. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Vid behov av upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t ex gastrointestinala biverkningar).
   
 • Vid behov, smärtlindring med receptfria läkemedel innehållande ibuprofen eller paracetamol. Smärta stör utdrivningsreflexen och därför bör man inte vara för återhållsam med smärtstillande medel.
   
 • Upprätta en handlingsplan med mamman.

 

 

Behandling av barnet
 

 • Pensla på beläggningar i barnets mun med mixtur nystatin (Mycostatin) 100 000 IU/ml, 1 ml x 4/dygn i minst 14 dagar.

 • Barnet ska fortsätta med mixtur nystatin under tiden modern behandlas.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med uppföljning. Uppföljning bör innefatta amningsobservation och smärtskattning med hjälp av exempelvis VAS-stickan. Telefonkontakt med BVC, vårdcentral eller amningsmottagning efter cirka 10 dagar. Ny bedömning vid utebliven behandlingseffekt samt odling för svamp och bakterier på bröstvårtor och i bröstmjölk.

Observera att under den här tiden ska eventuell bröstmjölk inte frysas in då svampsporer överlever i frysen.

Det finns inga vetenskapliga belägg för huskurer som Vichy-vatten, bikarbonat, lingonsylt eller tranbär.

Stöd och råd kan erbjudas vid:

 • BVC
 • Amningsmottagning
 • Amningshjälpen
 • 1177

 

 

 

ICD-10

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd O92.2
Candidainfektion, ospecificerad B37.9

 

Referenser

Amir LH, Cullinane M, Garland SM, Tabrizi SN, Donath SM, Bennett CM et al. The role of micro-organisms (Staphylococcus aureus and Candida albicans) in the pathogenesis of breast pain and infection in lactating women: study protocol. BMC Pregnancy Childbirth. 2011 Jul 22;11:54. Länk

Andersson, M., & Hellden, A. (2010). Behandling av bröstvårtesvamp hos ammande kvinnor. Läkartidningen, (37). Länk

Pevzner, M., & Dahan, A. (2020). Mastitis While Breastfeeding: Prevention, the Importance of Proper Treatment, and Potential Complications. J Clin Med. 2020 Jul 22;9(8):2328. Länk

Regionalt Vårdprogram. (2016) Bröstkomplikationer i samband med amning. Länk

World Health Organization, Breastfeeding. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev