Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amningskomplikationer, smärta

FÖRFATTARE

Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-06-10

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Ett felaktigt tag om bröstet och sugproblematik kan leda till att kvinnan drabbas av smärtsamma bröstproblem. Smärtan beror allt som oftast på att barnet får ett för litet grepp om bröstet med munnen eller att barnet ligger lite snett i förhållande till bröstvårtan. Det kan även bero på att barnet har för kort tungband. Smärtan kan leda till komplikationer såsom sår, störd utdrivningsreflex och mastit, vilket i slutändan kan leda till att mamman väljer att sluta amma.


Riskfaktorer
 

 • Eksem, hos modern
 • Inverterade bröstvårtor
 • Kort tungband/läppband hos barnet
 • Fel sugtag
 • Mastit
 • Svamp

 

 

 

SYMTOM
 

Ett eller flera symtom kan förekomma samtidigt.
 

 • Ihållande smärta på bröstvårtan och smärta i bröstet under, efter eller mellan amning. Smärtkaraktären kan vara:
  - Djup vävnadssmärta
  - Ytlig smärta på bröstvårtan
  - Skärande, brännande, strålande, svidande eller kliande

 • Svullen, glansig, fjällande och/eller sårig bröstvårta

 • Vita prickar, s k White spots

 • Smärtor i ryggen

 • Nedstämdhet

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Innefattar utvärdering av amningen, mammans allmäntillstånd och barnets välbefinnande. Tonvikt på tidsförloppet och eventuella bröstkomplikationer t ex svårläkta sår.


Anamnes

 • Smärtduration?
 • Tidigare smärtproblematik?
 • Finns sår, sprickor eller kratrar på bröstvårta? Placering? Torra eller våta?
 • Sårdebut: i amningsstarten eller senare under amningsperioden?
 • Får barnet annan föda? Flaskmatning, med utpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning?
 • Används amningshjälpmedel, t ex amningsnapp eller bröstpump?

 

 

Övrigt
 

 • Amningsobservation: observera bröstvårtans form, utseende och färg efter amning.
 • Smärtskattning med hjälp av VAS-stickan.
 • Lab: Vid svårläkta sår bör odling för bakterier, svamp och MRSA övervägas.

 

 

 

BEHANDLING

 

Icke-farmakologisk behandling
 

 • Noggrann amningsobservation. Ge stöd till eventuell förändring av amningsposition, barnets läge och sugtag.
   
 • Viktigt att förmedla om betydelsen av en skön och avslappad position. Hålla barnet nära och att barnet är vänt mot mamma d v s "mammas mage mot barnets mage".
   
 • Förebygg infektioner, noggrann handhygien, tvätta bröstvårtorna med vatten efter amning samt att undvika amningsinlägg.
   
 • Börja amma med det bröst som gör minst ont.
   
 • När mjölken börja rinna till kan man börja med det andra bröstet.
   
 • Såren kan lindras genom att med rena händer smörja på lite bröstmjölk och lufta brösten.
   
 • Avlasta bröstvårtan och lindra smärtan genom att använda amningsnapp. Det är viktigt att den appliceras och sköts korrekt (se bild i Rikshandboken).
   
 • För symtomlindring kan mjukgörande kräm eller salva appliceras efter amning, exempelvis ren lanolinkräm (PureLan eller Lansinoh), apotekets bröstvårdskräm och/eller bröstvårdskompresser som finns att köpa på apoteket.
   
 • Upprätta en handlingsplan med mamman.

 

 

Farmakologisk behandling

Smärta stör utdrivningsreflexen och därför bör man inte vara för återhållsam med smärtstillande medel. Förstahandspreparat är T. ibuprofen 200–400 mg 1 x 4, dock högst 1200 mg/dygn. Ges gärna i kombination med T. paracetamol 1 g x 4 maxdos 4000 mg/dygn, jämt fördelat över dygnet om ytterligare smärtlindring behövs.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av behandling då mammor med smärtsam amning som inte får stöd ofta överväger att avsluta amningen trots att de har en önskan om att amma.

Uppföljning bör innefatta amningsobservation och smärtskattning med hjälp av exempelvis VAS-stickan. 

Stöd och råd kan erbjudas vid:

 • BVC
 • Amningsmottagning
 • Amningshjälpen
 • 1177

 

 

 

PROGNOS

 

Uppgifter om förekomst av smärtor i bröst/bröstvårtor saknas i litteraturen men är en av de vanligaste kontaktorsakerna till BVC och den vanligaste orsaken att lägga ner amningen.


 

ICD-10

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd O92.2

 

Referenser

Almqvist-Tangen G, Bergman S, Dahlgren J, Roswall J. Alm B. Factors associated with discontinuation of breastfeeding before one month of age. Acta Paediatrica 2012 101:1:55-60. Länk

Amir, L. H., Jones, L. E., & Buck, M. L. Nipple pain associated with breastfeeding: incorporating current neurophysiology into clinical reasoning. Australian family physician. 2015 Mar;44(3):127-32. Länk

Jackson, K. T., & Dennis, C. L. Lanolin for the treatment of nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Maternal & child nutrition.2017 Jul;13(3):e12357. Länk

Kent, J. C., Ashton, E., Hardwick, C. M., Rowan, M. K., Chia, E. S., Fairclough, K. A., ... & Geddes, D. T. Nipple pain in breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. International journal of environmental research and public health. 2015 Sep 29;12(10):12247-63. Länk

Regionalt Vårdprogram. (2016) Bröstkomplikationer i samband med amning. Länk

Power, R. F., & Murphy, J. F. Tongue-tie and frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a balance. Archives of Disease in Childhood. 2015 May;100(5):489-94. Länk

Pevzner, M., & Dahan, A. Mastitis While Breastfeeding: Prevention, the Importance of Proper Treatment, and Potential Complications. 2020 Jul 22;9(8):2328. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev