Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amningskomplikationer, mjölkstas

FÖRFATTARE

Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2020-05-05

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Mjölkstas är ett fysiologiskt normaltillstånd som uppkommer i brösten, vanligtvis från andra till femte dagen efter förlossningen. Det beror på ökad blodtillförsel och aktivitet i bröstvävnaden och visar på att mjölkproduktionen håller på att komma igång. Svullnaden klingar oftast av efter några dygn. Mjölkstas kan också uppstå vid andra tillfällen under amningstiden, t ex:
 

 • När bröstmjölksproduktionen är större än konsumtionen
 • Vid förändrat amningsmönster
 • När det gått lång tid mellan amningstillfällena
 • I samband med nedläggning av amning
 • Vid tillvänjning till annan föda
 • Vid naturligt amningsavslut


SYMTOM
 

Ett eller flera symtom kan förekomma:
 

 • Ömma, spända bröst (oftast båda brösten)
 • Svullna, 'mjölkstinna' bröst
 • Svullna körtlar i armhålorna
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Feber
 • Lätt nedstämdhet


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Övre luftvägsinfektion
 • Viros
 • Mastit
 • Brösttumör


UTREDNING
 

Mjölkstas är en klinisk diagnos!
 

 • Amningen med amningstatus och/eller amningsobservation
 • Smärtkaraktär
 • Mammans allmäntillstånd
 • Inspektion och palpation av brösten
 • Palpation av axiller


BEHANDLING
 

Det är viktigt med stöd och hjälp till mamman, att göra en amningsobservation och informera mamman vad hon kan göra. Många mammor är inte förberedda på att amningen kan göra ont, att det kan ta tid innan amningen kommer igång och att det kan vara svårt för barnet att få ett bra tag. Under tiden kan en del mammor välja att lägg ner amningen i förtid.


Icke-farmakologisk behandling
 

 • Uppmuntra till hudkontakt mellan barn och mamma
 • Amma ofta
 • Amma efter barnets behov
 • Handmjölkning

Farmakologisk behandling
 

UPPFÖLJNING
 

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av behandling då mammor med smärtsam amning som inte får stöd ofta överväger att avsluta amningen trots att de har en önskan om att amma. Uppföljning bör innefatta smärtskattning med hjälp av exempelvis VAS-sticka. Det finns inga vetenskapliga belägg för probiotika och/eller prebiotika.


 

PROGNOS
 

Tillståndet är vanligtvis övergående på 1–2 dagar.


 

ICD-10

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd O92.2

 

Referenser

Amir, L. H., Trupin, S., & Kvist, L. J. (2014). Diagnosis and treatment of mastitis in breastfeeding women. Journal of Human Lactation, 30(1), 10-13. Länk

Amir, L. H., Griffin, L., Cullinane, M., & Garland, S. M. (2016). Probiotics and mastitis: evidence-based marketing?. International breastfeeding journal, 11(1), 19. Länk

Angelopoulou, A., Field, D., Ryan, C. A., Stanton, C., Hill, C., & Ross, R. P. (2018). The microbiology and treatment of human mastitis. Medical microbiology and immunology, 1-12. Länk

Barker, M., Adelson, P., Peters, M. D., & Steen, M. (2020). Probiotics and human lactational mastitis: A scoping review. Women and Birth. Länk

Kvist LJ, Larsson BW, Hall-Lord ML, et al. The role of bacteria in lactational mastitis and some considerations of the use of antibiotic treatment. Int Breastfeed J 2008;3:6. Länk

Sachs HC; Committee on Drugs. The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: An update on selected topics. Pediatrics 2013;132:e796–e809. Länk

World Health Organization. Mastitis: Causes and Management. Publication number WHO/FCH/CAH/00.13. World Health Organization, Geneva, 2000. Länk

Regionalt Vårdprogram. (2016) Bröstkomplikationer i samband med amning. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev