Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amningskomplikationer, mjölkstas

FÖRFATTARE

Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-06-14

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Mjölkstas är ett fysiologiskt normaltillstånd som uppkommer i brösten, vanligtvis från andra till femte dagen efter förlossningen. Det beror på ökad blodtillförsel och aktivitet i bröstvävnaden och visar på att mjölkproduktionen håller på att komma igång. Svullnaden klingar oftast av efter några dygn. Mjölkstas kan också uppstå vid andra tillfällen under amningstiden, t ex:
 

 • När bröstmjölksproduktionen är större än konsumtionen
 • Vid förändrat amningsmönster
 • När det gått lång tid mellan amningstillfällena
 • I samband med nedläggning av amning
 • Vid tillvänjning till annan föda
 • Vid naturligt amningsavslut

 

 

 

SYMTOM

 

Ett eller flera symtom kan förekomma:
 

 • Ömma, spända bröst (oftast båda brösten)
 • Svullna, 'mjölkstinna' bröst
 • Svullna körtlar i armhålorna
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Feber
 • Lätt nedstämdhet

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Mjölkstas är en klinisk diagnos!
 

 • Amningen med amningstatus och/eller amningsobservation
 • Smärtkaraktär
 • Mammans allmäntillstånd
 • Inspektion och palpation av brösten
 • Palpation av axiller

 

 

 

BEHANDLING

 

Det är viktigt med stöd och hjälp till mamman, att göra en amningsobservation och informera mamman vad hon kan göra. Många mammor är inte förberedda på att amningen kan göra ont, att det kan ta tid innan amningen kommer igång och att det kan vara svårt för barnet att få ett bra tag. Under tiden kan en del mammor välja att lägg ner amningen i förtid.


Icke-farmakologisk behandling
 

 • Uppmuntra till hudkontakt mellan barn och mamma
 • Amma ofta
 • Amma efter barnets behov
 • Handmjölkning

 

 

Farmakologisk behandling
 

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av behandling då mammor med smärtsam amning som inte får stöd ofta överväger att avsluta amningen trots att de har en önskan om att amma. Smärta stör utdrivningsreflexen och därför bör man inte vara för återhållsam med smärtstillande medel. Uppföljning bör innefatta smärtskattning med hjälp av exempelvis VAS-sticka. Det finns inga vetenskapliga belägg för probiotika och/eller prebiotika.

Stöd och råd kan erbjudas vid:

 • BVC
 • Amningsmottagning
 • Amningshjälpen
 • 1177

 

 

 

PROGNOS
 

Tillståndet är vanligtvis övergående på 1–2 dagar.


 

ICD-10

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd O92.2

 

Referenser

Amir, L. H., Trupin, S., & Kvist, L. J. Diagnosis and treatment of mastitis in breastfeeding women. Journal of Human Lactation, 2014 Feb;30(1):10-3. Länk

Amir, L. H., Griffin, L., Cullinane, M., & Garland, S. M. (2016). Probiotics and mastitis: evidence-based marketing?. International breastfeeding journal, 2016 Jul 21;11:19. Länk

Angelopoulou, A., Field, D., Ryan, C. A., Stanton, C., Hill, C., & Ross, R. P. The microbiology and treatment of human mastitis. Medical microbiology and immunology, 2018 Apr;207(2):83-94. Länk

Barker, M., Adelson, P., Peters, M. D., & Steen, M. Probiotics and human lactational mastitis: A scoping review. Women and Birth. 2020 Nov;33(6):e483-e491. Länk

Regionalt Vårdprogram. (2016) Bröstkomplikationer i samband med amning. Länk

Sachs HC; Committee on Drugs. The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: An update on selected topics. Pediatrics 2013;132:e796–e809. Länk

World Health Organization. Mastitis: Causes and Management. Publication number WHO/FCH/CAH/00.13. World Health Organization, Geneva, 2000. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev