Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Amenorré

FÖRFATTARE

Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2020-02-04

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Amenorré är en vanlig orsak till att kvinnor i fertil ålder söker gynekolog. Utredningen styrs av om amenorrén är:

 • Primär - ej börjat menstruera före 16 års ålder men i övrigt normal pubertetsutveckling
 • Sekundär - 3-6 månaders mensbortfall (utreds efter 6 månader)
Amenorré skapar ofta oro avseende fertiliteten och kan medföra medicinska risker på grund av under- eller överproduktion av hormoner.


 

ORSAKER


Amenorré är ett symtom där orsaken kan sitta på olika nivåer i HPG-axeln. Funktionsstörningar i hypotalamus, hypofys, ovarier eller uterus kan ligga bakom.

De vanligaste orsakerna till primär amenorré är:
 

 • Hypotalam hämning på grund av undervikt, överträning och/eller stress
 • Prematur ovariell insufficiens (t ex vid Turners syndrom)
 • Missbildningar i uterus och vagina

De vanligaste orsakerna till sekundär amenorré är:
 

Samtliga ovanstående orsaker till sekundär amenorré innebär att det föreligger anovulation. Anovulation kan förutom amenorré resultera i oligomenorré, vilket definieras som menstruationsintervall mellan 35 dagar och tre månader, därefter används begreppet amenorré. Utredningen av oligo- och amenorré (> 6 månader) är densamma.


 

SYMTOM


Förutom amenorré förekommer olika symtom beroende på grundorsaken:
 

 • Hypotalam amenorré förorsakar oftast inga andra subjektiva symtom
   
 • Prematur ovariell insufficiens kan ge upphov till typiska klimakteriebesvär (värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet)
   
 • Missbildningar orsakar oftast inga andra symtom. Undantaget hymen imperforata som ger månatliga smärtor i nedre delen av buken
   
 • I PCOS ingår ofta hirsutism och obesitas är vanligt
   
 • Vid prolaktinom (se Hypofysär överproduktion) är galaktorré i princip obligat
   
 • Typiska symtom vid hypotyreos respektive tyreotoxikos


KLINISKA FYND


Beroende på grundorsak:
 

 • Hypotalam amenorré kan vara orsakad av undervikt/anorexi och/eller överträning
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens kan vaginal slemhinneatrofi uppstå p g a östrogenbristen
   
 • Turners syndrom kan medföra typiska fysiska karaktäristika, såsom kortväxthet, 'webbed neck' e t c, men många har normal kroppslängd och inga stigmata.
   
 • Avsaknad av vagina, vaginala septa, hymen imperforata och uterusmissbildningar kan upptäckas vid gynekologisk undersökning/transvaginalt ultraljud
   
 • Vid PCOS ses vanligen hirsutism, akne, övervikt (hos ca 50 %) samt polycystiska ovarier vid ultraljud
   
 • Det är vanligt med provocerad eller spontan galaktorré vid prolaktinom


UTREDNING


Den primära utredningen vid amenorré syftar till att avgöra på vilken nivå i gonadaxeln störningen sitter och utifrån detta rikta utredningen mot en diagnos.


Basutredning
 

 • Gynekologisk undersökning inklusive transvaginalt ultraljud
 • Graviditetstest
 • Längd och vikt för beräkning av BMI
 • Provtagning:
  - S-FSH - förhöjt vid ovariell insufficiens, lågt eller normalt vid övriga tillstånd
  - S-prolaktin - förhöjt vid prolaktinom och sekundärt till hypotyreos
  - S-TSH, S-T4 - för utredning av tyreoideasjukdom
  - Gestagen-test - blödning efter gestagenkur, t ex medroxiprogesteron (Provera) alt noretisteron (Primolut-Nor) 10 mg dagligen i 10 dagar, konfirmerar normal anatomi och fysiologiska östrogennivåer. Kan ersättas av transvaginalt ultraljud för bedömning av endometrietjocklek.


Riktad utredning
 

 • Vid misstanke om PCOS och utredning av hirsutism tas även S-testosteron, S-SHBG, S-LH och eventuellt 17-OH-progesteron.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens görs kromosomanalys för utredning av Turners syndrom och Turner-mocaisism.
   
 • Vid hyperprolaktinemi görs MR hypofys för påvisande av mikro- eller makroadenom.
   
 • Vid långvarig hypotalam amenorré eller prematur ovariell insufficiens bör DEXA-mätning göras för bedömning av benmineralhalt.


BEHANDLING


Vid graviditetsönskan:
 

 • Hypotalam amenorré - Livsstilsförändring för att uppnå normalt BMI och normal kroppsfetthalt. Om spontana menstruationer inte återfås kan ovulationsstimulering med gonadotropiner ges.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens kan graviditet endast åstadkommas med donerade ägg.
   
 • De flesta missbildningar kan åtgärdas kirurgiskt för att möjliggöra graviditet, med undantag för uterusaplasi.
   
 • Hyperprolaktinemi hos kvinnor med graviditetsönskan behandlas med bromokriptin (Pravidel) 2,5 mg 0,5-1 tabl x 2-3. Kan användas i tidig graviditet.
   
 • Tyreoideasjukdomar behandlas på sedvanligt sätt.


Östrogensubstitution för förebyggande av osteoporos:
 

 • Vid hypotalam amenorré i mer än 6-12 månader och påvisad sänkt benmineralhalt ges östrogensubstitution i form av kombinerade p-piller, t ex Prionelle, alt något MHT-preparat (menopausal hormonell terapi), t ex Femasekvens.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens rekommenderas alltid östrogensubstitution fram till normal menopausålder (ca 50 år).
   
 • Vid långvarig hyperprolaktinemi kan substitution behövas om östrogennivåerna antas vara låga.


Hyperprolaktinemi med eller utan påvisat adenom i hypofysen behandlas med dopaminagonister, t ex kabergolin (Cabaser) 1 mg 0,5 tabl/vecka.

Vid PCOS ges cyklisk gestagenbehandling eller p-piller för normalisering av blödningsmönster. Se separat artikel för övrig behandling och uppföljning vid PCOS.
 

Länk till behandlingsöversikt PCOS - Polycystiskt ovarialsyndromUPPFÖLJNING


 • Vid hypotalam amenorré kan täta kontakter behövas i början för att understödja en livsstilsförändring.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens behövs ofta stödjande samtal och/eller kuratorskontakt vid barnönskan.
   
 • Fortsatt omhändertagande av kvinnor med hyperprolaktinemi och tyreoideasjukdomar sker oftast på medicinklinik eller i primärvården.


ICD-10

Primär amenorré N91.0
Sekundär amenorré N91.1
Amenorré, ospecificerad N91.2

 

Referenser


Speroff L & Fritz M. Clinical Gynecological Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

Gynekologi. P-O Janson, B-M Landgren red. Studentlitteratur AB, Lund, 2015, upplaga 2.

Läkemedelsboken, Apoteket AB, se länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev