Demens – utredning i primärvård

BAKGRUND   Innehållet i detta PM överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017.   Demens är en konstellation av hjärnskadesymtom, där minnesstörning och andra intellektuella symtom (nedsatt tankeförmåga, försämrat språk, olika perceptionsstörningar) föreligger. Tillståndet kan ses vid en rad olika sjukdomar.   Demenssjukdomar utvecklas långsamt under åtskilliga år, och tidiga stadier … Fortsätt läsa Demens – utredning i primärvård