Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leverpåverkan – örtpreparat/"naturprodukter"

FÖRFATTARE

Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2017-07-17

SPECIALITET
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

I nedanstående tabell anges de i litteraturen rapporterade misstänkta sambanden mellan örtpreparat/"naturprodukter" och leverskador. I kolumnen över agens kan ett misstänkt skadligt agens förekomma flera gånger – under handelsnamn, samt svenskt, engelskt eller latinskt namn när jag har haft tillgång till detta - för att underlätta för den som enbart har tillgång till ettdera av namnen på den varudeklaration patienten uppvisar.
 

AgensRapporterad leverskadaReferens
Aloe veraAkut hepatitWorld J Gastroent 2005;11:303
Amorphophalus konjacKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:1061
Atractylis gummifera LevernekrosTher Drug Monit 2000;22:641, Clin Biochem 2001;34:229
Atractylodis macrophala Förhöjda levervärdenJAMA 1999;282:28
Bipollen HepatitSouth Med J 1999;92:1095
Black CohoshHepatitLiver Transpl 2006;12:989
Bofu-tsu-sho-san ”Liver injury”Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi 2001;98:416
Callilepsis laureola LevernekrosClin Biochem 2001;34:229
Camellia sinensisHepatitJ Hepatol 2006;45:334
Camphor HepatitSouth Med J 2000;93:596
Cascara sagrada Kolestas, portal hypertensionAm J Gastroenterol 2000;95:3634
Centella asiaticaGranulomatös hepatit med cirrhosRev Esp Enferm Dig 2005;97:115
Celandine Kolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Chaparral Kolestatisk hepatit, cirrhos, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
Chaso, kinesiskt ört-supplement HepatitAnn Int Med 2003;139:488
Chelidonium majus Kolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Cimicifuga racemosaHepatitWHO Pharmaceuticals Newsletter 2006; No.4,2
Comfrey Veno-ocklusiv sjukdomBr Med J 1987;295:183
Coptis chinensis Icterus, encefalopatiSingapore Paediatr J 1996;38:180
Crotalaria Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Da-Chai-Hu-Tang (Dai-saiko-to) Autoimmun kronisk hepatit, mikrovesikulär steatos, kolestasAm J Gastroenterol 1997;92:703; Dig Dis Sci 1995;40:1845
Dai-saiko-to Autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1997;92:703
Doxidan Kronisk hepatitAnn Int Med 1976;84:290
EcstasyMikrovesikulär steatos, nekroser, lobulär hepatit med koklestas, kronisk hepatitJ Hepatol. 1998 Sep;29(3):394
Ephedra (kinesiskt örtté) Hepatit, autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1996;91:1436; Am J Gastroenterol 2001;96:1654
Fiskmat-ångor Autoimmun hepatitAllergol Immunopathol 2002;30:331
Frossört HepatitBMJ 1989;299:1156
Ganoderma lucidumKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:685
Germander Hepatit, fibros, cirrhosAnn Int Med 1992;117:129; Lancet 1992;340:674
Germanium Transaminasstegring, steatosNederl Tijdschr Geneeskunde 1991;25:1134
GlucomannanKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:1061
Glycyrrhizae radix Förhöjda levervärdenJAMA 1999;282:28
Grönt teHepatitJ Hepatol 2006;45:334
Hajbrosk HepatitAnn Int Meed 1996;125:780
HeliotropriumVeno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Horse chestnut leafPortal inflammation, steatosBMJ 1996;313:92
Hypericum Hepatit, kolestatisk hepatitWHO SIGNAL July 2000
Impila LevernekrosClin Biochem 2001;34:229
Isabgol Kronisk hepatit (jättecellshepatit)J Hepatol 2000;33:505
Jin Bu Huan (kinesiskt örtté) Hepatit, akut och kronisk, kolestatisk hepatitJ Hepatol 1998;28:165; Arch Int Med 1996;156:899
JohannesörtHepatit, kolestatisk hepatitWHO SIGNAL July 2000
Kalmtabletter HepatitBMJ 1989;299:1156
Kamfer HepatitSouth Med J 2000;93:596
Kampo, japansk örtmedicin HepatitPhytomedicine 2002;9:280
Karpgallblåsa Fulminant leversviktNephrol Dial Transpl 1999;14:2022
Kava Diffus levernekros, intrahepatisk kolestas, fulminant leversviktJ Hepatol 2003;39:62; Dtsch Med Wschr 2001;126:970
Kinesiskt örtté (Chinese herbal medicine, varierande innehåll) HepatitVet Hum Toxicol 1995;37:562
KokainCentrilobulär levernekrosJ Hepatol. 1991 May;12(3):312-5.
Kolmbucha-thé Hepatotoxisk reaktionWHO ADR Newsletter 1997;2:1
Kombucha HepatitAnn Emerg Med 1995;26:660
Larrea tridentata Kolestatisk hepatit, cirrhos, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
LipoKinetix HepatitAnn Int Med 2002;136:590
Lycopodium serratum (kinesiskt örtté) Hepatit, akut och kronisk, kolestatisk hepatitJ Hepatol 1998;28:165; Arch Int Med 1996;156:899
Ma-huang (kinesiskt örtté) Hepatit, autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1996;91:1436; Am J Gastroenterol 2001;96:1654
Margosa olja Reye´s syndomGitnick G ed, Current Hepatology , vol 16; 1996:143 (Chicago)
Mediterranean glue thistle Diffus levernekrosTher Drug Monit 2000;22:641
Mentha pulegium LeversviktAnn Int Med 1996;124:726
Mentha pulegium LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Mistel (mistletoe)HepatitBr Med J 1981;282:186
Morinda citrifoliaAkut hepatit, transplantationskrävandeEur J Gastroenterol Hepatol2005;17:445
NeurelaxtabletterKronisk aktiv hepatitBMJ 1989;299:1156
Noni juiceHepatit, transplantationskrävandeEur J Gastroenterol Hepatol 2005;17:445
Onshido, kinesiskt ört-supplement HepatitAnn Int Med 2003;139:488
Onshidou-Genbi-Kounou (kinesisk dietprodukt)HepatitJ Gastroenterol Hepatol 2003;18:354
Paeonia Fulminant leversviktGut 1995;36:146; Am J Gastroenterol 1996;91:2647
Pennyroyal oilLevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Piper methysticum Diffus levernekros, intrahepatisk kolestas, fulminant leversviktJ Hepatol 2003;39:62; Dtsch Med Wschr 2001;126:970
Prostata Kolestatisk hepatitAnn Int Med 1997;127:169
Pulegone LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Pyrrolizidin-alkaloider Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Remifemin Kolestatisk leverpåverkanLäkartidningen 1995;92:2225
Scullcap (Scutellaria)HepatitBMJ 1989;299:1156
Senecio Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Senecio longilobus HepatitGastroenterology 1977;73:349
Senna Pericentral hepatit, kolestatisk hepatit, fulminant leversviktLancet 1991;37:372; Hepatology 1999;550A:1650
Shen-minHepatitJ Clin Gastroenterol 2006;40:629
SkelörtKolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Squawmint LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Stenek Kolestatisk hepatit, gallgångsstrikturer, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
Symphytum Veno-ocklusiv sjukdomBr Med J 1987;295:183
Syo-saiko-to (japanskt örtté) HepatitDig Dis Sci 1995;40:1845
T´u-san-chi´i (Compositae) Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Tegafur Kronisk aktiv hepatit, cirrhosHepato-Gastroenterology 1998;45:2372
TermoxicalHepatitLäkartidningen 2005;28:2071
Teucrium chamaedrys Hepatit, fibros, cirrhosAnn Int Med 1992;117:129; Lancet 1992;340:674
Teucrium polium Fulminant leversviktJ Hepatol 1995;22:597
Teveronika/teärenpris Hepatit, fatalAnn Int Med 1992;117:129
Tussilagofamiljen (Pyrrolizidin-innehållande örter) Veno-ocklusiv sjukdomPediatrics 1995;154:112
UsninsyraHepatitLäkartidningen 2005;28:2071
Valeriana officinalis Fulminant leversviktThérapie 1998;53:77
Vallört Veno-ocklusiv sjukdomAm J Med 1989;87:97
VenencapsanPortal inflammation, steatosBMJ 1996;313:92
Viscum album HepatitBr Med J 1981;282:186
Xiao-chai-hu-tang (japanskt örtté) Hepatit, steatos, kolestas, fibrosDig Dis Sci 1995;40:1845 

ICD-10

Leversvikt, ospecificerad K72.9
Kronisk hepatit, ospecificerad K73.9
Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad K75.9

 

REFERENSER


Navarro V, Khan I, Björnsson E, Seef LB, Serrano J, Hoofnagle JH. Liver Injury from Herbal and Dietary Supplements. Hepatology 2017; 65: 363-373. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev