Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Analhematom

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-02-14

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Analhematom uppstår vid en subkutan blödning från venae hemorrhoidales externae och kan sitta var som helst runt ändtarmsöppningen.

Analhematom är vanligen solitära och bildar en ca 1-2 cm stor, rund ofta spolformad, blåskimrande knuta under huden och ger plötslig smärta.

Analhematom kan uppkomma i samband med kraftig krystning. Det finns inga kända samband med andra anala åkommor eller kärlsjukdomar.


 

SYMTOM

 

 • Smärta - plötsligt insättande
 • Knuta - sitter invid analöppningen och är kraftigt ömmande

 

 

 

UTREDNING

 

 • Anamnes - plötslig smärta och ömmande knuta, ibland i samband med krystning
 • Inspektion - blåskimrande knuta subkutant invid analöppningen
 • Palpation - smärtande och välavgränsad knuta där man ibland känner ett fast koagel under huden. Vanligen ej smärtor vid analpalpation.

 

Om den kliniska bilden är typisk behövs ingen ytterligare utredning. 

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Incarcererade hemorrojder - vanligen större än analhematom och oftast tillsammans med uttalad prolaps av hud och slemhinna, och analpalpation är mycket smärtsam.
   
 • Perianal tumör – vanligen avvikande färg och utseende, längre anamnes och tillväxt.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Åkomman har ett naturalförlopp på cirka en vecka och om symtomen är måttliga och har funnits några dagar så kan man avvakta spontan läkning och ge analgetika. 

 • Lokalanestesi - lokalbedövningsmedel med tillsats av adrenalin injiceras på toppen av hematomet.
   
 • Incision av huden ovan hematomet och uttömning av koagelmassan. Såret lämnas öppet med en liten kompress eller trosskydd som förband.

Analhematom.jpg

 • Egenvård - avspolning med handdusch
   
 • Uppföljning - inga återbesök eller sjukskrivning behövs. Såret läker i allmänhet på någon vecka.

 

 

 

ICD-10

Perianal venös trombos K64.5

 

 

Referenser

Surgery of the Anus, Rectum and Colon. Keighley Williams eds. 3e upplagan. Kapitel 8, s. 321.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev