Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Analhematom

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-09-09

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Analhematom uppstår vid en subkutan blödning från venae hemorrhoidales externae och kan sitta var som helst runt ändtarmsöppningen.

Analhematom är vanligen solitära och bildar en ca 1-2 cm stor, rund ofta spolformad, blåskimrande knuta under huden och ger plötslig smärta.

Analhematom kan uppkomma i samband med kraftig krystning. Det finns inga kända samband med andra anala åkommor eller kärlsjukdomar.


 

SYMTOM
 

 • Smärta - plötsligt insättande
 • Knuta - sitter invid analöppningen och är kraftigt ömmande


UTREDNING
 

 • Anamnes - plötslig smärta och ömmande knuta, ibland i samband med krystning
 • Inspektion - blåskimrande knuta subkutant invid analöppningen
 • Palpation - smärtande knuta där man ibland känner ett fast koagel under huden. Vanligen ej smärtor vid analpalpation.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Incarcererade hemorrojder - vanligen större än analhematom och oftast tillsammans med uttalad prolaps av hud och slemhinna, och analpalpation är mycket smärtsam.
   
 • Perianal tumör – vanligen avvikande färg och utseende, längre anamnes och tillväxt.


BEHANDLING
 

 • Lokalanestesi - lokalbedövningsmedel med tillsats av adrenalin injiceras på toppen av hematomet.
   
 • Incision av huden ovan hematomet och uttömning av koagelmassan. Såret lämnas öppet med en liten kompress eller trosskydd som förband.
Analhematom.jpg
 • Egenvård - avspolning med handdusch
   
 • Uppföljning - inga återbesök eller sjukskrivning behövs. Såret läker i allmänhet på någon vecka.
   
 • Konservativ behandling - hematomet organiseras inom ca fem dagar och orsakar därefter mindre symtom, men i första hand bör excision göras då det ger omedelbar smärtlindring.


ICD-10

Perianal venös trombos K64.5

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev