Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Syntetiska cannabinoider (SCRA) och ”Spice”

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-11-14

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Intresset bland ungdomar för intag av cannabis och syntetiska cannabinoider har ökat markant under de senaste åren både i Sverige och ute i Europa. En del av de cannabisliknande drogerna är semisyntetiska växtbaserade preparat, s k ”Spice”. Spice består huvudsakligen av indiska kryddor uppblandat med olika syntetiska cannabinoider. Man röker blandningen på liknande vis som marijuana, vanligen i rullcigaretter men man kan också inta syntetiska cannabinoider på annat sätt, t ex genom nedsväljning eller genom injektioner. År 2014 var katinoner vanligast bland nya psykoaktiva substanser på drogmarknaden medan år 2017 dominerade syntetiska cannabinoider med 70 % av alla rapporterade fall (Euro-DEN).

 

Syntetiska cannabinoider har många slangnamn som syntetisk marijuana, fake weed, legal weed, K2 och Spice.

 

Syntetiska cannabinoider, även kända som syntetiska cannabinoidreceptoragonister (SCRA), är en grupp av droger som efterliknar effekterna av ett ämne som finns i cannabis som kallas tetrahydrocannabinol (THC). THC ansvarar för många av de psykoaktiva effekterna av cannabis som ger känslan av att vara "stenad" eller "hög". Dessa effekter orsakas av aktivering av en receptor i hjärnan som kallas cannabinoidreceptortyp 1 (CB1-receptor). Receptorn är en del av ett signalsystem i kroppen som kallas endocannabinoid-systemet, som bl a reglerar beteende, humör, smärta, aptit, sömn och immunförsvaret.

 

Effekterna av att röka syntetiska cannabinoider liknar cannabis effekter men dessa substanser ger ofta mer hyperaktivitet och mer centralstimulerande effekter jämfört med naturlig cannabis. De flesta syntetiska cannabinoider är tillverkade i Kina och fraktas sedan till Europa genom transport- och distributionsnät. Under första halvåret 2013 rapporterade 18 länder mer än 1800 beslag av syntetiska cannabinoider. De största beslagen rapporterades från Spanien (20 kg) och Finland (7 kg). I en engelsk studie från 2015 på 179 fall som sökt en akutmottagning p g a drogpåverkan så påvisades syntetiska cannabinoider hos 10 % av fallen. Av dessa medgav endast hälften intag av dessa substanser.

 

Bruket av Spice blev vanligare bland ungdomar i Sverige fram till 2015. Under år 2012 och 2013 var förfrågningar kring Spice till Giftinformationscentralen i Stockholm det vanligaste ärendet gällande olika slags droger köpta på internet. Bland illegala beslag gjorda av Tull och Polis år 2012 utgjorde Spice 4 %. Under senare delen av 2014 hade ett flertal ungdomar kollapsat efter att ha rökt Spice och krävt intensivvård runtom i Sverige. Antal beslag gjorda av polis och tullväsendet har ökade dramatiskt under slutet av 2014 men har efter 2015 minskat betydligt. Substansbruket förefaller därför ha minskat sedan 2015 även om det inte försvunnit helt. Ett flertal varianter av Spice har narkotikaklassats under senaste åren. De fem vanligaste varianterna som beslagtagits under 2016 var MDMB-CHMICA, AB-CHMINACA, UR-144, 5F-AKB48 och AMB-FUBINACA.

 

Köpet av Spice sker vanligen genom internet via olika hemsidor eller utomlands i s k ”Head Shops”. Leveransen kommer i paket med posten, ofta i små ”zip-påsar”.

 

Spice har gett upphov till allvarliga intoxikationsfall som varit intensivvårdskrävande och några fall med dödlig utgång finns beskrivna. Ett flertal fall med dödlig utgång har varit under rättsmedicinsk utredning, de flesta av dessa har varit blandförgiftningar men enstaka rena fatala Spiceintoxikationer har förekommit. Rapporter om akut njursvikt samt rapporter om akut hjärtinfarkt har publicerats. Risken för att behöva söka akut sjukvård efter intag av syntetiska cannabinoider förefaller vara betydligt högre jämfört med naturlig cannabis, i en studie rapporterat som 30 gånger högre risk. Syntetiska cannabinoider har felaktigt sålts som MDMA/Ecstasy. Det har även varit uppblandat med andra giftiga substanser, t ex brodifacoum vilket är en waranliknande pesticid som kan ge upphov till blödningar. Även potenta opioider har påträffats i material som sålts som Spice, t ex o-desmetyltramadol och furanylfentanyl. Intag av dessa substanser kan därför ge en annan farlig och oväntad effekt än den som avsetts.

 

I den här översikten behandlas förgiftning med Spice som referenssubstans för syntetiska cannabinoider. För närvarande klassificeras cirka 15 nya substanser per år i Sverige och cirka 100 nya substanser identifieras i hela Europa varje år. Drogerna blir efterhand klassade som antingen narkotika eller hälsofarlig vara. Fram till en sådan klassifikation kan drogerna säljas lagligt. Av 81 nya rapporterade psykoaktiva substanser år 2013 så var 29 syntetiska cannabinoider.

För mer information, se även följande översikter:

Visa behandlingöversikt - Intoxikation och substansbruk - Cannabis

Visa behandlingsöversikt - Intoxikation och substansbruk - NätdrogerSPICE "K2"


Spice utgörs av en blandning av ett tiotal främst indiska örter och kryddor med effekter efter intag liknande cannabis. Dessa örter kallas bl a för ”Blå Lotus", "Lions Tail" och "Indian Warrior”. Örterna i sig har svaga psykotropa egenskaper. Örterna i Spice blandas med tillsatser av syntetiska cannabinoidreceptoragonister (SCRA). Spice tenderar att vara beroendeframkallande. Påsar med kryddblandningen är ironiskt nog ofta märkt med en lapp ”Not for human consumption”.

Några vanliga varianter av Spice kallas för:

 • Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Black Ice, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt, Spice Yukatan Fire, Boom, Double Dutch, Remix, Vegas , Earth Impact m fl

 

Vid peroralt intag eller injektionsbruk är det vanligen råvaran, d v s de syntetiska cannabinolerna som använts i pulverform. Effekter och biverkningar efter intag är cannabisliknande med ett euforiserande, avslappnande men även uppiggande, behagligt rus. De psykoaktiva tillsatserna i Spice kallas vanligen för cannabinoler men är inga äkta cannabinoler varför den korrekta benämningen i stället vore ”cannabinoidreceptoragonister” eller syntetiska cannabinoider. Vid framställningen av torrsubstans av cannabinoider används ofta aceton varför patienterna ibland också luktar aceton.

Genom att substanserna binder till samma typer av receptorer i hjärnan (CB1 och CB2) som THC ger de primärt ett cannabisliknande rus som upplevs som euforiserande och relaxerande. De olika cannabinoiderna har oftast benämning efter den kemiska strukturformeln som är en besvärlig blandning av bokstäver och siffror, t ex CP 47,497. Denna benämning kan också innehålla initialerna efter den kemist som tagit fram syntesen av substansen, som t ex i olika varianter av JWH.

De flesta cannabinoiderna är fettlösliga, små opolära molekyler med 20-26 kolatomer. Många är mer potenta på CB1-receptorn än THC och aktiv dos blir relativt liten, oftast under 1 mg. Daglig dos för en substansbrukare varierar mellan 1-15 mg aktiv substans. Flera cannabinoider har blivit narkotikaklassificerade, t ex substanserna HU-210, JWH-018, JWH-073 och CP 47,497-C7 och flera andra är på väg. De flesta cannabinoiderna är svagare än THC men några är starkare och vissa t o m mycket starkare, t ex JWH-004, JWH-180, JWH-250, och CP 47,497-C6. Kemiskt kan cannabinoiderna indelas i fem olika huvudgrupper, varav naftoylindoler är vanligast, se Tabell 1.

Tabell 1. Några vanliga varianter av cannabinoider förekommande i Spice kategoriserade efter kemisk klass.

Naftoylindoler Cyklo-
hexylfenoler – CP
Indol-
derivat (bensoyl-
indoler)
Dibenso-
puraner
Indazol-
derivat
Övriga
JWH-007 CP 47,497-C6 AM-694 HU-210 5F-AKB-48 (5F-APINACA) UR-144
JWH-015 CP 47,497-C7 AM-2233 HU-243 AKB-48 (APINACA) 5F-UR-144 (XLR-11)
JWH-018 CP 47,497-C8 STS-135 HU-308 SDB-001 (APICA) WIN 55,212-2
JWH-018 N-(5-kloro-
pentyl) derivat
CP 47,497-C9 5F-PB-22   CUMYL-5F-P7AICA MAM-2201
JWH-019 CP 55,940 RCS-4   CUMYL-5FPICA FUB-144
JWH-073   ADB-CHMICA   APP-PINACA 5F-AB-FUPPYCA
JWH-073 (metylderivat)   M-CHMIC   SDB-005 5F-ADB
JWH-081   BB-22 (QUCHIC)   SDB-006  
JWH-098   AB-FUBINACA   5F-SDB-006  
JWH-122   MDMB-FUBICA   5F-EMB-PINACA  
JWH-147   5F-AB-FUPPYCA  

5F-PY-PINACA

EDMB-PINACA

 
JWH-200   AB-CHMFUPPYCA   EMB-FUBINACA  
JWH-203   AM-2201  

5C-AKB48 (5C-APINACA)

MDMB-4en-PINACA

 
JWH-210   APICA (SDB-001)   AMB-FUBINACA (FUB-AMB)  
JWH-250   5-Fluoropentyl-3-pyridinoylindole   AMB-CHMINACA  
JWH-398   5F-PY-PICA   ADB-FUBINACA  
CBL-018   SDB-005   MDMB-FUBICA  
THJ-018   CUMYL-5F-P7AICA   ADB-CHMINACA  
AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat)   CUMYL-5FPICA   MDMB-CHMICA  
JWH-018 adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA)       APP-CHMINACA  
FUB-JWH-018       AB-PINACA  
       

5F-ADB-PINACA CUMYL-4CN-BINACA MBA-CHIMINACA DMBA-CHIMINACA A-CHIMINACA 4F-MDMB-BICA
ADB-BUTINACA
ADB-HEXINACA

 


Flertalet av cannabinoiderna är narkotikaklassade och listan blir längre för varje år. Bland dessa substanser kan nämnas:
 

 • MDMB-CHMICA, AB-CHMINACA, ADB-HEXINACA, ADB-BUTINACA, UR-144, 5F-AKB48 och AMB-FUBINACA
   
 • CP 47,497 i flera olika subtyper (olika cyklohexylfenoler – CP)
   
 • JWH-015, -018, -019, -073, -081, -122, -203, -250 (olika naphtoylindoler)
   
 • HU-210
   
 • 5F-AKB-48, 5F-PB-22, 5F-UR-144 och vissa varianter av JWH-018 är klassade som hälsofarliga varor.
   
 • Några andra nyligen rapporterade substanser är SDB-006, 5F-SDB-006 och FUB-PB-22 (år 2014).

SCRA är svårt att hitta vid rutinmässig blodprovstagning men kan påvisas i blod och urin genom utvidgad och riktad analys. Särskilda drogstickor finns för Spice. Spice och andra syntetiska cannabinoider kan vara svåra att upptäcka genom droganalyser. Blodprover kan detektera fler varianter av Spice än urinprover. Rättskemiska laboratoriet i Linköping (NFC) samt avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kan detektera flera olika varianter av Spice. Analyser av syntetiska cannabinoider har visat på en väldigt ojämn koncentration i olika delar av de produkter som konsumeras vilket kan förklara en del av den höga toxiciteten.

Strax efter det behagliga ruset kan negativa symtom uppträda efter konsumtion av syntetiska cannabinoider. Den negativa symtombilden efter intag (rökning) karaktäriseras av:

 • Torr mun
 • Panikkänslor
 • Hungerkänslor
 • Ångest
 • Illamående, kräkningar
 • Trötthet
 • Somnolens
 • Stora pupiller, röda blodsprängda ögonvitor
 • Minnesstörningar
 • Förhöjd puls, oregelbunden puls, även långsam puls
 • Förhöjt blodtryck

 

I en klinisk studie gjord i USA 2012 var incidensen takykardi 37,5 %, agitation 21,8 %, dåsighet 17,9 %, kräkningar 15,4 %, hallucinationer 9,9 %, illamående 9,8 %, konfusion 9 % och högt blodtryck hos 8,5 % av fallen. Rapporter har kommit under senare år om mer allvarliga biverkningar såsom akut njursvikt, akut hjärtinfarkt (ischemiska tecken på EKG) och leverpåverkan. Nyligen har flera fall påvisats av ADB-BUTINACA med uppblandning av en waranliknande substans brodifacoum som gett upphov till allvarliga blödningar. Även enstaka dödsfall samt fall med grav neurologiskt deficit har rapporterats, t ex efter intag av MDMB-CHMICA och ADB-CHIMINACA. I fallen med njursvikt så har substansen 5F-UR-144 (XLR-11) varit vanlig. I en tysk studie (abstract EAPCCT kongress, 2016) på 45 patienter som inkommit efter intag av AB-CHMINACA eller MDMB-CHMICA så uppvisade 29 % generella kramper, 25 % aggressivt beteende, 13 % psykos (inklusive självskadebeteende) och 13 % synkope. Så många som 16 % (7 av 45) bedömdes som livshotande förgiftningar vilket understryker allvarlighetsgraden med Spiceintoxikationer.SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Vid akut överdosering av Spice märks bland annat:

 • Stora, vidgade pupiller
 • Röda ögonvitor
 • Hyperaktivitet
 • Excitation
 • Upprymdhet, rastlöshet och agitation. Aggressivt beteende
 • Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och vara psykomotoriskt orolig
 • Hon eller han kan drabbas av hjärtklappning, palpitationer och skakningar, samt högt blodtryck och bröstsmärta
 • Förvirring och hallucinationer förekommer.
 • Syncope
 • Det finns risk för att patienten drabbas av muskelspänningar, muskelryckningar och till slut kollaps

 

Överdosering innebär även risk för:

Det finns även en liten risk för akut hjärtinfarkt och kardiovaskulär kollaps.BEHANDLING


Omhändertagandet vid akut överdosering med syntetiska cannabinoider är i huvudsak symtomatiskt. Specifika antidoter saknas. Det är viktigt att styra patienten till sjukhus om den omhändertagne är så pass oklar att han eller hon inte kan redogöra för sig eller har svårigheter att stå eller gå så att vitala livsfunktioner kan säkerställas akut.

I efterförloppet bör drogbruket behandlas; bedömning av psykiatriker och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten blir ofta aktuellt. Anmälan till socialtjänsten (orosanmälan) skall alltid utföras vid livshotande substansbruk. Man kan även överväga akut LVM-anmälan.

Viktigast i omhändertagandet av en akut intoxikation är en noggrann övervakning av:

 • Vakenhet
 • Andning
 • Cirkulation
 • Temperatur (risk för hypertermi)
 • Mentala funktioner (mental stabilitet)

 

Prognosen vid förgiftning med syntetiska cannabinoider är i regel god om inte allvarliga komplikationer tillstött redan före ankomsten till sjukhus, t ex kramper och andningssvikt. Screening med drogsticka kan ibland, men inte alltid, ge information om vilka droger som intagits. Negativ screening utesluter inte förgiftning med Spice. Det är viktigt att arbeta med uppdaterade urinstickor vid drogscreening. Vid positiv screening bör prover skickas vidare till ett ackrediterat laboratorium för verifiering.

 

Akut överdosering


Vid akut överdosering handlar mycket om symtomatisk behandling och att ha uppsikt över vitalparametrar.

Se därför till att:
 

 • Kontroll regelbundet sker av:
  - Puls
  - Blodtryck
  - Temperatur
  - Mentala funktioner

 • Labbprover inkl myoglobin och koagulationsstatus

 • Placera patienten i ett tyst och stillsamt rum vid lindrig till måttlig förgiftning och låt honom eller henne äta, sova och vila (sovmorgon).
   
 • Behandla oro och agitation (se nedan).
   
 • Observera risken för hypokalemi, rabdomyolys, blödningar och hyperglykemi.
   
 • Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum.
   
 • Gör drogscreening av urinprov eller plasma. Begär en riktad analys av urinprov med avseende på Spice.

 


Farmakologisk behandling vid oro eller agitation:
 

 • Oxazepam (Sobril) 15-50 mg 3 gånger dagligen, alternativt diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3 gånger dagligen
 • Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 2 vid psykotiska symtom
 • Dridol (Droperidol) 10 mg im. Ger god effekt efter ca 20 minuter.
 • Midazolam 2-5 mg i.v. (1 mg/ml) vid motorisk oro och ångest. Kan även ges peroralt (10-15 mg) eller intramuskulärt 2-5 mg.
 • Propofol (Propofol) i.v. vid kraftig oro på en intensivvårdsavdelning
 • Symtomatisk behandling i övrigt

 

 

 

PROGNOS

 

Prognosen är i regel god efter enstaka intag av Spice om inte allvarliga komplikationer tillstött som rabdomyolys, hypertermi eller kramper. Särskild uppmärksamhet bör inriktas mot lever- eller njurpåverkan och rabdomyolys.


 

ICD-10

Psykostimulantia med missbruksrisk T43.6
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, skadligt bruk F16.1
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, akut intoxikation F16.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser F19

 

Referenser

Drogutvecklingen i Sverige 2011, Rapport nr 130, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautvecklingen, Stockholm 2012. Länk

Skolelevers drogvanor 2013. Kunskapskällaren 2013, rapport 2013:1. Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

Fentanils and synthetic cannabinoids: driving greater complexity into the drug situation. An update from the EU Early Warning System June 2018 ISBN 978-92-9497-279-8 doi:10.2810/006358 TD-01-18-414-EN-C. Länk

Årsrapport EMCDDA Situationen på narkotikaområdet i Europa 2012. Länk

EMCDDA; Action on new drugs briefing paper: Understanding the “Spice” phenomenon. 2009. Lissabon. Länk

EMCDDA; Perspectives on drugs: Synthetic cannabinoids in Europe, Lissabon. Länk

Centers for Disease Control and Prevention (2013), Acute kidney injury associated with synthetic cannabinoid use — multiple States, Morbidity and mortality weekly report 62, pp. 93–8. Länk

Hurst, D., Loeffler, G., and McLay, R. (2011), Psychosis associated with synthetic cannabinoid agonists: a case series, American Journal of Psychiatry, 168, pp. 1119. Länk

Hermanns-Clausen, M., Kneisel, S., Szabo, B., and Auwärter, V. (), Acute toxicity due to the confirmed consumption of synthetic cannabinoids: clinical and laboratory findings Addiction, 2013, 108, pp. 534–44. Länk

Uchiyama, N. et al. , Chemical analysis of synthetic cannabinoids as designer drugs in herbal products, Forensic Science International, 2010, 198, pp. 31–8. Länk

Mixmag ‘The Mixmag/Guardian drug survey’, Mixmag (2012). Länk

Harris CR, Brown A. Synthetic cannabinoid intoxication: A case series and review. J Emerg Med. 2012;[Epub ahead of print] Länk

Hermanns-Clausen M, Kneisel S, Szabo B, et al. Acute toxicity due to the confirmed consumption of synthetic cannabinoids: Clinical and laboratory findings. Addiction. 2013 Mar;108(3):534-44. Länk

Grotenhermen F. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids. Clin Pharmacokinet. 2003;42:327–60. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev