Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Follikulit (hårsäcksinflammation)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-06-20

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Follikulit är en inflammation i en eller flera hårsäckar av infektiös eller icke-infektiös genes. Överförande av infektiös follikulit mellan personer är ovanligt men förekommer t ex vid användning av samma rakhyvel.

 

Etiologi

De vanligaste orsakerna till follikulit är:

 • Irritation/mikrotrauma: via rakning eller vaxning vilket kan orsaka små skador i huden, inåtväxande hårstrån, användning av feta krämer, sololjor e t c (vilka täpper till huden), men även uttorkande tvål/parfymer.
   
 • Infektion: de vanligaste patogenerna är Staphylococcus aureus och jästsvampar, oftast Malassezia furfur.
   
 • Idiopatisk


Både S. aureus och M. furfur tillhör normalfloran; infektion uppstår som följd av rubbningar i hudens normalflora eller hudskada. Flera andra bakterier och svampar, samt en rad parasiter och virus, kan orsaka infektiös follikulit.


Ytterligare orsaker/riskfaktorer:

 • Annan bakteriell infektion. Pseudomonasfollikulit (“spa-follikulit”) uppkommer typiskt efter bad i varm bassäng/badtunna med bristande rening, eller efter våtdräktsanvändning.
   
 • Fuktig miljö och skav/irritation. I samband med exempelvis åtsittande kläder och djupare hudveck, t ex vid övervikt.
   
 • Atopiskt eksem och andra hudsjukdomar kan förorsaka ingångsportar för mikroorganismer.
   
 • Vissa läkemedel, t ex kortison och antibiotika, stör den normala hudfloran. Gram-negativ follikulit (andra gram-negativa agens än pseudomonas) uppstår oftast efter långvarig antibiotikabehandling och förekommer bl a vid behandling mot akne.
   
 • Nedsatt immunförsvar som vid infektion, immunsupprimerande läkemedel, malignitet m m. En ovanlig form av follikulit, eosinofil follikulit (Ofujis sjukdom), kan uppstå i sena stadier av AIDS och malignitet (men förekommer även hos personer med normalt immunförsvar).

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Kan uppträda över hela hudkostymen. Vanliga lokalisationer är hårbotten, ansikte, mage, rygg, stuss/lår och underliv. Utbredningsområdet kan ge indikation om typen av follikulit, se under rubrik Utredning/status nedan.

Den kliniska bilden skiljer sig ofta beroende på om follikuliten är ytlig eller djup.

 

 • Ytliga follikuliter drabbar enbart den översta delen av hårsäckarna och föranleder vanligen lindriga besvär andra än rent kosmetiska.

 

 • Djupa follikuliter kan orsaka inflammation i hela hårsäcken och omgivande dermis (kan utvecklas till abscesser - s k furunklar), vilket oftare leder till smärta/obehag, suppuration och ärrbildning.Typiska fynd:
 

 • Millimeterstora papler och/eller pustler i anslutning till hårstrån. Ibland vesiklar, krustabeläggning, omgivande rodnad. Länk till bild.
   
 • Klåda - uttalad fr a vid malasseziafollikulit (även kallad pityrosporumfollikulit) i kombination med akneliknande förändringar.
   
 • Ödem, brännande känsla och kraftig rodnad vid sycosis barbae (djup stafylokockfollikulit i skäggväxten).
   
 • Hud som omger follikulit kan drabbas av eksem.
   
 • Kraftigt ömmande, rodnade indurationer (förhårdnader av hud) och ibland feber, talar för furunkulos.
   
 • Eosinofil follikulit (se 'Etiologi' ovan) uppträder vanligen som kliande, papulösa förändringar i ansikte. Olika manifestationer av HIV-infektion i sent stadium eller avancerad malignitet kan föreligga parallellt.
   
 • Folliculitis decalvans är en ovanlig kronisk hudsjukdom som leder till fläckvist och permanent håravfall med ärrbildning i underliggande hud. Karakteristiskt ses flera hårstrån ur samma hårfollikel (med ett borstliknande utseende som följd). Genesen tros vara immunologisk.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Furunkel/furunkulos
   
 • Akne
   
 • Impetigo (svinkoppor)
   
 • Rosacea
   
 • Atopiskt eksem
   
 • Perioral dermatit - papulära förändringar kring mun, men med en typiskt fri zon närmast läpparna. Ofta kopplad till användning av kortisonkräm.
   
 • Seborroiskt eksem
   
 • Hidradenitis suppurativa - tilltäppning av hårfolliklar som ger smärtsamma och ofta ärrbildande abscesser i armhålor, ljumskar, under bröst eller på skinkor.
   
 • Keratosis pilaris - små, sträva knottror, ofta på utsidan av överarmar/lår. Förekommer både med och utan perifollikulärt erytem (med erytem i länkad bild).
   
 • Insektsbett
   
 • Psoriasis
   
 • Milaria - tilltäppning av eckrina svettkörtlar ledande till utsådd av vesiklar eller papler.

 

 

 

UTREDNING

 

Diagnosen follikulit ställs i allmänhet endast på anamnes och status.

 

Anamnes

 • Tidpunkt för symtomdebut och utveckling över tid. Andra symtom (t ex talande för immunbrist - upprepade infektioner, trötthet etc)?

 • Andra sjukdomar, inklusive tidigare hudbesvär, och aktuella läkemedel?

 • Rakning, vaxning, användning av krämer och oljor?

 • Vistelse i varmt/fuktigt klimat nyligen?

 • Fler omgivningsfall, t ex efter bad i samma bassäng/bubbelpool?

 

 

Status

Inspektion av hela hudkostymen rekommenderas. Notera utseende och utbredning av follikuliten. Sår med tecken på infektion? Andra hudbesvär?

Vanliga lokalisationer för follikulit utifrån agens:

 • Follikulit orsakad av S. aureus uppkommer ofta i huvud-halsregionen, samt på fuktiga/rakade hudområden såsom axiller, ljumskar, underliv och ben.
   
 • Follikulit orsakad av M. furfur ses fr a på överkroppen (sällan ansiktet). Kan även orsaka seborroiskt eksem och pityriasis versicolor.
   
 • Pseudomonasfollikulit uppträder typiskt på ställen som täckts av badkläder.

 

 

Lab

 • Oftast ej aktuellt, men odling kan tas inför insättning av antibiotika/antimykotika.

 • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom - särskilt i svåra, terapiresistenta fall - kan blodprovstagning vara aktuell för att utesluta t ex immunbrist och diabetes mellitus.

 

 

 

BEHANDLING

 

Bedöm typen av follikulit och om möjligt sannolikt agens (se ovan). Follikuliter är oftast självläkande vid normalt immunförsvar.
 

 • Vid ytliga, lindriga follikuliter kan god handhygien, undvikande av hudnära rakning och ockluderande/irritativa hudprodukter ofta vara tillräckligt. Baddning med Klorhexidin kutan lösning 2 mg/ml (1 x 2 i 1-2 veckor) kan påskynda läkningen. Tvättning med Descutan-svamp 4 %, 2 ggr/vecka i 3-6 veckor kan provas vid utebliven effekt/recidiv.
   
 • Väteperoxid i krämbas (Microcid) 1 x 2–3 tills utläkning (maximal behandlingstid 4 v) vid lite mer uttalad follikulit.
   
 • Vid djupare follikulit eller förändringar som inte svarar på ovanstående behandling och där inte svamp/ovanligare genes särskilt misstänks (se ovan) förmodas ofta en utbredd stafylokockfollikulit föreligga.

  Vuxna behandlas då i tillägg till hygienåtgärderna ovan med Heracillin (flukloxacillin) 1 g x 3 i 10 d, alt Cefadroxil 500 – 1000 mg x 2 i 10 d.
  Barn: flukloxacillin 30-50 mg/kg fördelat över 1 x 3/dygn. Cefadroxil 30 mg/kg, 1 x 1.

  Vid pc-allergi: klindamycin (Dalacin) 150 – 300 mg x 3 i 10 d, barn; klindamycin (Dalacin) 15 mg/kg fördelat över 1 x 3/dygn.
  Överväg annan genes eller förekomst av resistenta S. aureus (MRSA) vid behandlingssvikt.
   
 • M. furfur-follikulit eller annan svampgenes (candidafollikulit m fl förekommer, om än ovanligare) behandlas i första hand med lokalbehandling antimykotisk kräm, t ex Pevisone 1 x 2. Kombinera med ketokonazol-schampo som appliceras på torrt berört hudområde (t ex i samband med dusch) i 5 min för att sedan tvättas bort. Upprepa behandlingen dagligen i 3-4 v Alternativt kan Propylenglykol APL 50 % kutan lösning användas. Appliceras lokalt 2 gånger dagligen utan att tvättas bort i 3-4 v. Recidiv är vanligt vid svampfollikulit, avsluta inte behandlingen för tidigt och överväg profylaktisk behandling med ketokonazolschampo 1 gång/mån i 6 mån. Propyless eller Propyderm kan med fördel användas som mjukgörare då de har viss antimykotisk effekt (innehåller propylenglykol).
  Vid odlingsverifierad svampfollikulit med behandlingssvikt på ovanstående kan t ex Itrakonazol 100 mg 1 x 1 i 2 v övervägas.
   
 • Pseudomonasfollikulit är normalt självläkande inom ca 10 dagar. Antibiotikabehandling rekommenderas ej.

 

 

 

REMISS

 

Remiss till hudläkare vid:
 

 • Osäker diagnos
   
 • Otillräcklig effekt av rekommenderad behandling
   
 • Svår follikulit som är ärrbildande eller orsakar postinflammatorisk pigmentering (fr a hos individer med mörk hudtyp)
   
 • Follikulit i hårbotten eller sycosis barbae. Svårbehandlat och kräver ofta långvarig antibiotikabehandling
   
 • Gram-negativ follikulit (av annan typ än pseudomonas). Behandlas ofta med bredare antibiotika och/eller isotretinoin
   
 • Misstanke om folliculitis decalvans eller eosinofil follikulit (ovanliga tillstånd)

 

 

 

PROGNOS

 

 • Follikuliter är i det stora flertalet fall godartade med mycket god prognos.

 • Svår, djup follikulit kan leda till ärrbildning eller permanent hårbortfall.

 • Utbredd follikulit kan vara kosmetiskt missprydande och psykiskt påfrestande.

 

 

 

ICD-10

Rosacealiknande follikulit L73.8C
Seborroisk follikulit L73.8D
Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji] L73.8E
Andra follikulära sjukdomar L73.8W
Andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar L73


Referenser
 

Janusinfo. Behandling / Strama Stockholm / Vårdprogram, primärvård / Hud- och mjukdelsinfektioner. Länk

Utbrott av pseudomonas-follikulit. Läkartidningen nr 45 2012, vol 109. Freilich, J, Färm, G, Emtestam, L, Wretlind, B. Länk

Regionhalland.se; Hudsjukdomar, kapitel 9. Reviderad 2014 av Andersson, K. Länk

STRAMA-gruppen i Skaraborg, Diagnostik och behandling av Hud- och mjukdelsinfektioner 2009, Ytliga infektioner som sällan kräver systemisk antibiotikabehandling: Follikulit.

DermNet New Zealand; Eosinophilic folliculitis; Barker, S and Oakley, 2005. Reviewed and updated 2014 by Oakley, A, Ngan, V, Morrison, C. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev