Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Blöjeksem (blöjdermatit)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2020-01-13

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Blöjeksem är ett slags irritationseksem och tillhör de vanligaste dermatologiska besvären i spädbarnsåldern. Detta ses dock alltmer sällan i takt med utvecklandet av effektivare blöjor som absorberar urinen bättre.

Irritationen uppkommer genom att huden i blöjregionen ständigt utsätts för fukt, urin, avföring och tvätt samt att den är insluten i ett lufttätt system inuti blöjan. Essensen i behandlingen innebär därför blöjfrihet och luftning vilket kan vara svårt längre stunder.

Blöjeksem kan innebära stora besvär genom att irritationseksemet kan förvärras via kolonisatörer som bakterier och jästsvampar (candida), vilka trivs bra i den varma och fuktiga miljön.

Differentialdiagnoserna bör alltid uteslutas då blöjeksem är relativt sällsynt hos friska barn.
 SYMTOM
 

 • Obehag såsom klåda, smärta och sveda
   
 • Rodnad. Vid candida ses ilsken rodnad, delvis macererad (fuktig/uppluckrad) hud. Ofta glansig längst in i hudvecken.
   
 • Torra förändringar
   
 • Vätskande icke-papulösa utslag perianalt, genitalt eller glutealt. Hudvecken opåverkade.
   
 • Makulopapulösa utslag med satellitpustlar (ytliga avgränsade varbildningar i huden), vid candidiasis


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Seborroiskt eksem (mjälleksem): Debut före 2 månaders ålder. Yttrar sig oftast som gulvitt, fetaktigt fjäll i hårbottnen, panna och ögonbryn. I blöjregionen blir huden röd och fjällig och till skillnad från blöjeksem blir även hudvecken irriterade. Det kan också sprida sig till övriga kroppen, och då som fläckvisa, rodnande, eller mer sammanhängande och något fjällande förändringar. Viss klåda kan uppstå men ofta inte alls, till skillnad från atopiskt eksem.
   
 • Stjärtfluss: Orsakas av streptokocker grupp A (GAS), testa med snabbtest (Strep A). Ses som välavgränsad rodnad, ibland även svullnad och smetighet, runt anus som kan sprida sig till yttre genitalia. Ger klåda, smärta och irritation. Associerade tillstånd, som tonsillit och impetigo, hos patienten/familjemedlemmar, kan förekomma samtidigt.
   
 • Svampinfektion ger kraftigare rodnad, glansigare och delvis macererad hud. Jästsvampen koloniserar och växer i eksemet.
   
 • Atopiskt eksem drabbar fr a ansikte, extremiteternas sträcksidor och bål under spädbarnsåret, för att senare under småbarnsåren lokalisera sig till bl a böjveck (armar och knän), runt hand- och fotleder, samt till halsen. Ger ofta en besvärlig klåda. Barnets hud är generellt torr och känslig.


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Debut? Vid diabetes gynnar glukosuri tillväxten av mikroorganismer, som trivs extra bra i en fuktig miljö. Hos spädbarn och småbarn är då sjukdomshistorien ofta kort (från några dagar till någon vecka).
   
 • Hygien. Hur ser blöjrutiner och tvätt ut? Vilken typ av blöjor används? Luftas stjärten?
   
 • Avföringskonsistens och frekvens?
   
 • Behandlingsförsök?
   
 • Samsjuklighet? Atopi? Eksem? Allergi? Impetigo?
   
 • Närstående med streptokockinfektion (impetigo, halsfluss?)
   
 • Mediciner. Nyligen antibiotikabehandlats (candidainfektion)?
   
 • Hereditet? Diabetes?


Status
 

 • Inspektion. Rodnad, värmeökning, svullnad tyder på inflammation. Torra fläckar och/eller övrig atopi? Svampinfektion ger ett mer ilsket rodnat, glansigt eksem. Blåsor, krustor och sprickor med varig sekretion (pus) pekar på infektion. Är rodnaden centrerad kring enbart anus (stjärtfluss)?
   
 • Övriga hudkostymen. Hudtyp? Andra hudproblem, eksem, svampinfektion, impetigo? Vid candidiasis titta också efter samtidig torsk i munnen.


Lab
 

 • Svampdiagnostik baseras på klinik. Odling rekommenderas om den kliniska bilden inte är typisk. Vid oklar irritation/eksem/utslag i underlivet, som inte svarar på rekommenderad behandling, ska diabetesdebut uteslutas (urinsticka).
   
 • Bakterieodling görs vid utbredd och/eller progredierande infektion som inte svarar på lokalbehandling
   
 • Strep A (snabbtest) vid misstanke om stjärtflussBEHANDLING
 

 1. Lufta
  Att lufta stjärten är den viktigaste åtgärden. Barnets hud bör hållas torr och blöjfri så mycket som möjligt för att minska hudens kontakt med urin och feces. Täta blöjbyten rekommenderas.
   
 2. Tvätta
  Rengör med ljummet vatten och barnolja. Torka rumpan noggrant efteråt
   
 3. Smörj
  Smörj enligt nedan vid varje blöjbyte tills eksemet är borta

Rodnad

Stryk ett tunt lager med fet barnsalva Zinksalva i APL eller Silon (innehållande zinkoxid), Inotyol (titandioxid) eller Bepanthen (dexpantenol) för att skydda huden från irritanter samt minska dermal vätskeförlust.

Vid svidande, och mer utbredd, rodnad läggs glukokortikoid gr I till: kräm Mildison (fetare, receptbelagt) eller kräm Hydrokortison.


Sårigt/vätskande

Om eksemet är glansigt, ilsket rodnat och det finns tecken till (vätskande) sår: badda med alsollösning 1 %. Smörj därefter med antimykotikum i kombination med Glukokortikoid Gr I: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort. Gr II: Kräm Pevisone (receptbelagt).

Minskar inflammationen lokalt men det finns fortsatt tecken till svampinfektion kan behandlingen fortgå med enbart antimykotikum lokalt: exempelvis kräm 2 % Daktar (imidazolderivat).

Vid samtidig, svår torsk (måttlig utbredning går som regel tillbaka av sig själv) överväg tillägg av oral suspension, (Nystatin mixtur 100000 IU/ml) 1 ml 4 ggr/dag Mycostatin. Behandling ges tills symtomen försvunnit och några dagar till, vilket ofta innebär en behandlingstid på 2–6 veckor.


Varig sekretion, varblåsor, smetiga krustor eller sprickor

Behandlas som impetigo.

Vid uttalade besvär och utan förbättring efter ca 5 dagar rekommenderas smörjning med salva med fusidinsyra (Fucidin). Resistensläget har förbättrats något och den tidigare rekommenderade salvan retapamulin (Altargo) har slutat tillverkas. Fucidin appliceras i ett tunt lager 2–3 gånger/dag i 7 dagar.


Utbredd infektion

Vid utbredd och/eller progredierande infektion, som inte svarat på lokalbehandling, odla och sätt in peroral antibiotikabehandling flukloxacillin 50–75 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 7 dagar. Vid penicillinallergi ges klindamycin 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 7 dagar.


 


REMISS
 

Barn och ungdomsmottagningen (BUM)
 

 • Besvärliga eller svårbehandlade eksem som ej förbättras enligt ovanstående behandlingsregim eller där systemsjukdom misstänks (sänkt allmäntillstånd, viktnedgång, långvarig feber, lymfadenit, andra objektiva fynd).UPPFÖLJNING
 

Barn som inte förbättras med behandling inom 1–2 veckor bör följas upp för ny klinisk undersökning och bedömning. Försämras utslagen kraftigt och barnet får symtom på infektiös spridning bör läkarbedömning göras samma eller nästa dag.
 PROGNOS
 

God prognos. Det förekommer som tidigare nämnts sekundärinfektioner med svamptillväxt och bakterier.


 

Referenser

Läkemedelsboken. Pediatrik, "Vanliga problem under småbarnsåren". 2018-03-22 Länk

Klunk C., Domingues E., Wiss K. "Un update on diaper dermatitis". Clinicis in dermatology (2014) 32, s. 477-487. Länk

Forssberg M, Hederos C-A, Moissidis G. Diabetes möjlig differentialdiagnos vid blöjdermatit. Läkartidningen. 2013;110:CCAH. Länk

Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Rekommenderade läkemedel för barn 2019–2020, s. 16. Länk

Wallskär H. Fucidinsyra ersätter borttagen salva. 2018-09-21. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev