Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulf de Faire

Professor, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev