Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

(SFKK)

Svensk förening för Klinisk Kemi, /www.kliniskkemi.org


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev