Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sara Sylvén

Med dr, specialistläkare, /Akademiska sjukhuset Uppsala


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev