Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Roger Henriksson

Professor, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev