Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Robert Bodén

Docent, överläkare psykiatri, /Akademiska Sjukhuset


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev