Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rayomand Press

Med dr, överläkare, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev