Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Otto Westphal

Professor, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev