Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nils Nyhlin

Docent, överläkare, Gastrosektionen, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev