Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Markus Hansson

Överläkare, docent, Hematologkliniken/Skånes Universitetssjukhus


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev