Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lil Träskman-Bendz

Professor emeritus, Avdelning Psykiatri, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Lund/Lunds Universitet


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev