Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lena Nylander

Överläkare, med dr, Psykiatri Skåne/Lund


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev