Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lena Kilander

Professor, överläkare, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/Uppsala universitet


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev