Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars-Åke Mattsson

Professor, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Prenumerera på våra nyhetsbrev