Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jovanna Dahlgren

Professor, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev