Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jörgen Borg

Professor, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken/Danderyd Sjukhus


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev