Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jens Boman

Docent, överläkare, /Västerbottens läns landsting


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev