Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Henrik Mosén

Överläkare, Klinisk fysiologi/Skånes Universitetssjukhus Lund


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev