Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gunnar Juliusson

Professor, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev